SensoDetects företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

SensoDetect Aktiebolag (”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket.
Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 4 oktober 2019. Utsökningsdag för BTU är den 8 oktober 2019.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 35 836 194 till 59 726 990 när units omvandlats till nyemitterade aktier.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie 2019/2020 . Perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2020 kommer att ske mellan 2 november och 11 december 2020. Första dag för handel i teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är [10 oktober] 2019.  

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Prenumerera