SensoDetetc AB flyttar fram årsstämman

Report this content

Styrelsen i SensoDetect AB har beslutat att flytta årsstämman till den 8 juni 2022. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats samt på Spotlight Stock Market senast tre veckor före stämman.

Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18 maj 2022.

Kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före det nya datumet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Prenumerera

Dokument & länkar