Studie av läkemedelseffekt öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Report this content

SensoDetect kan idag meddela att 64 personer framgångsrikt har insamlats för studien ”Hjärnstamsaudiometri som ett verktyg för utredning av farmakologiska effekter hos barn och ungdomar med ADHD”. Den initiala analysen av studien, som är gjord tillsammans med Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP) i Eslöv och Lund, visar på väldigt intressanta och potentiellt betydelsefulla resultat för att påvisa medicineringseffekter med vår patenterade mätmetod - SensoDetect BERA.  

”Detta är ett mycket intressant område som vi nu kommer att analysera djupare för att i flera planerade publikationer redovisa resultaten.”, säger forskningsprojektledare och överläkare i psykiatri Emma Claesdotter och docent och överläkare i psykiatri Magnus Lindvall.” 

“De första preliminära resultaten i studien visar tydligt att vår metod kan mäta effekten av läkemedel i hjärnstammen. Detta är potentiellt en ny revolutionerande metod inte bara för grundforskningen inom läkemedelseffekt utan även ett första steg till att nå vårt slutliga mål, att bistå i den medicinska behandlingen. Det är en utvärdering av medicineringen som underlättar inte bara för patienten och läkaren utan även minskar kostnader för samhället. För SensoDetects del innebär det att vi kan lägga till Behandling (SENSO MED) till den redan etablerade Diagnosticering (SENSO Diagnostics) på vår plattform teknikplattform SENSO. På så vis kommer vi kunna täcka in en mycket större del av patientflödet och generera fler mätningar per patient, både initialt såväl som årligen. Sammanfattningsvis har detta nya område en betydande påverkan på SensoDetects värde i framtiden och öppnar flertalet nya dörrar.”, säger VD Per-Anders (PA) Hedin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Prenumerera

Dokument & länkar