Styrelseledamot PO Rosenqvist har ökat sitt innehav i Sensodetect

Report this content

PO Rosenqvist har idag meddelat att han ökat sitt innehav i SensoDetect med ytterligare 116000 aktier till en snittkurs på 1,37kr. Köpet har skett via ordinarie handel på AktieTorget och registrerats i Finansinspektionen insynsregister idag den 20 mars. Efter förvärvet äger PO Rosenqvist 376 000 aktier.

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-151273
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera