Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i SensoDetect AB

Report this content

Årsstämman för SensoDetect AB (publ) beslutade den 3 maj 2021 om utgivande av teckningsoptioner av serie 2021/2023 till styrelse och övriga nyckelpersoner i bolaget. 500 000 teckningsoptioner har nu tecknats av styrelsen i bolaget och 2 000 000 har tecknats av anställda. Optionsrätten att teckna aktier baserat på teckningsoptionerna kan göras under perioden 1 juni – 15 juni 2023.

SensoDetects VD Jonas Hagberg har tecknat sig för 900 000 teckningsoptioner, varje styrelseledamot har tecknat sig för 100 000 teckningsoptioner och övrig personal har tecknat sig för 1 100 000 teckningsoptioner. Det innebär, om samtliga utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning utfärdas 2 500 000 nya aktier till en utspädningseffekt om 2,9 procent.

Teckningskursen för teckningsoptionerna i serie 2021/2023 ska, enligt årsstämmans beslut, uppgå till 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Aktier i Bolaget under en period av 10 handelsdagar räknat till och med 30 april 2021. Denna genomsnittliga volymvägda betalkurs uppgick till 0,69 kronor. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 0,06 kr per teckningsoption, och den framtida lösenkursen för aktie baserat på teckningsoption uppgår till 1,10 kronor per aktie.


 

För mer information, kontakta:

VD Jonas Hagberg
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Prenumerera

Dokument & länkar