Siemens energiprojekt i Östra Göinge spar både pengar och miljö

Östra Göinge kommun och deras bostadsbolag Bostad AB Klockaren har valt att teckna ett förnyat avtal med Siemens för att energieffektivisera sina verksamheter. Genom att satsa 37 miljoner kronor ska Bostads AB Klockaren spara 51 miljoner kronor och minska energianvändningen med 23 procent på åtta år.

Siemens vann upphandlingen gällande energiprojekt för bostadsbolaget Bostads AB Klockaren i Östra Göinge och tecknade i måndags ett förnyat avtal.

- Man kan ju fråga sig varför vi inte gjort det här tidigare, säger Stefan Nilsson, vd på bostadsbolaget. Men 37 miljoner är en summa som bär respekt med sig med tanke på att vi omsätter 80 miljoner, så man vill gärna ha både hängslen och livrem. Men jag har aldrig sett en kalkyl som ger så här bra effekter både ekonomiskt och miljömässigt, säger han.

Enligt kalkylen ska Klockaren tjäna in de 37 miljonerna på knappt åtta år. Totalt sparar bolaget nära 90 miljoner på 15 år, vilket innebär ungefär 51 miljoner plus när investeringskostnaden är borträknad.

- Totalt sett beräknas åtgärderna minska energianvändningen med 23 procent, säger Anders Gunnarson från Siemens. Enligt avtalet garanterar Siemens 95 procent av besparingarna. Skulle besparingarna inte uppgå till minst 95 procent av vad kalkylen pekar på står alltså Siemens för mellanskillnaden. Koldioxidutsläppen ska minskas med 670 ton per år, vilket motsvarar ungefär 93 varv runt jorden med bil. Svaveloxid minskas med 509 kg och kväveoxid med 920 kg. De åtgärder Siemens kommer att vidta inleds om en månad och omfattar bland annat vattensparåtgärder, nya ventilationslösningar, ny belysning, tilläggsisolering och datoriserade värmecentraler. Arbetet kommer därefter också att följas upp regelbundet under en två år lång uppföljningsfas.

– Det känns tryggt, då får vi chansen att trimma in oss själva i de här frågorna. Det här blir en kompetenshöjning för oss själva och vi kommer att utbilda personalen. Vi kommer även att ”utbilda” de boende samt bjuda in dem för att prata om hur man kan agera i vardagen för att minska energikostnaderna, säger Stefan Nilsson.

För ytterligare information kontakta:
Helen Eriksson
Siemens AB, Building Technologies
Tel: 0470-733114 mobil: 0708-719414

e-post: helen.eriksson.ext@siemens.com

Tomy Toni
Östra Göinge kommun
Tel: 044-7756177
e-post: tomy.toni@ostragoinge.se

Stefan Nilsson,
Bostads AB Klockaren
Tel: 073-8562501
e-post: stefan.nilsson@klockaren.com

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Företaget har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. Siemens har 360 000 anställda i 190 länder och omsätter 73,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen.

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret var omsättningen ungefär 18 miljarder kronor. Siemens finns på ett 40-tal orter i Sverige och har huvudkontor i Upplands Väsby. Läs mer på www.siemens.se

Taggar:

Snabbfakta

Östra Göinge kommun och deras bostadsbolag Bostad AB Klockaren har valt att teckna ett förnyat avtal med Siemens för att energieffektivisera sina verksamheter. Genom att satsa 37 miljoner kronor ska Bostads AB Klockaren spara 51 miljoner kronor och minska energianvändningen med 23 procent på åtta år.
Twittra det här

Citat

Totalt sett beräknas åtgärderna minska energianvändningen med 23 procent. Enligt avtalet garanterar Siemens 95 procent av besparingarna. Skulle besparingarna inte uppgå till minst 95 procent av vad kalkylen pekar på står alltså Siemens för mellanskillnaden.
Anders Gunnarson från Siemens