Dela

Citat

- Siemens vann anbudsförfarandet på alla delområden. Siemens är 2000-talets ledande tillverkare av snabba ellok och har levererat hundratals snabba ellok inom Europa. Man har även levererat de ryska eltågen Sapsan och ICE-tåg till Tyskland. Elloken som ska till Finland tillverkas i Tyskland.
Ulf Troedsson
– Vi gjorde detta val efter en lång och noggrann utredning. Siemens ellok lämpar sig för våra utmanande förhållanden i Finland. Loken kan användas för både passagerar- och godstrafik och de har en toppfart på 200 km/h. Ett lok kan dra ett tåg som väger drygt 2 000 ton.
VR Groups verkställande direktör Mikael Aro
Våra integrerade mjukvarubaserade fastighetsautomationssystem ger oss en avgörande konkurrensfördel på en föränderlig marknad som kännetecknas av användare med ökande energi- och miljömedvetenhet å ena sidan och den nya tekniska verkligheten såsom konvergens och standardisering å andra sidan.
Franco Filippi, avdelningschef Siemens
Ett viktigt argument för oss när vi valde att samarbeta med Siemens var vikten av en stabil partner som har både kapaciteten och kompetensen för att kunna leverera i tid till ett så här pass stort projekt.
Mats Strömberg, Fortum:s huvudprojektledare för hela anläggningsprojektet
- Vi valde Siemens lösning eftersom deras anläggning erbjuder en mycket hög verkningsgrad så att vi kan generera elektricitet till en väldigt låg kostnad. Genom att generera fjärrvärme blir investeringen ännu mer lönsam. Dessutom kan vi använda våra egna naturresurser som bränsle.
Jacek Kaczorowski, vd för PGE GiEK
- Vectrons utveckling bygger på ett stort antal intervjuer med många olika aktörer.
Jan Paul Andersson, Försäljningsingenjör på Siemens AB
Totalt sett beräknas åtgärderna minska energianvändningen med 23 procent. Enligt avtalet garanterar Siemens 95 procent av besparingarna. Skulle besparingarna inte uppgå till minst 95 procent av vad kalkylen pekar på står alltså Siemens för mellanskillnaden.
Anders Gunnarson från Siemens
Kontraktet bekräftar marknadens förtroende för SGT-800 och är ett bevis på att vi kunde möta kundens krav på beprövad, pålitlig och effektiv teknologi som klarar tuffa miljöer med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Hans Holmström, vd SIT AB.
Hans Holmström
-Dagens kraftgenerering och distribution beror på ett stort antal parametrar som är beroende av varandra. Siemens ville skapa ett lättförståeligt spel som på ett begripligt sätt skildrar framtidens energimarknad.
Maria Baldin
När man arbetar på Siemens så möter man några av samhällets största utmaningar. Det finns gott om spännande arbetsuppgifter, och projekten är ofta stora med koppling till viktiga frågeställningar i samhället. Vi märker ett ökat intresse att arbeta hos oss och att flera söker sig till Siemens för att företaget står för värderingar som man delar.
Cecilia Lundgren
– Med ett aktivt riskhanteringsarbete fokuserat på innan, under och efter det händer tar vi ett rejält kliv framåt och skapar bättre lösningar och inte minst bättre lönsamhet för alla involverade.
Johan Rönnblad, affärsutvecklare Siemens
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp