Siemens levererar lok till VR Group i Finland till ett värde av drygt 2,6 miljarder kronor

Siemens har fått en order av Finska statens järnvägar, VR Group, att leverera 80 ellok till ett värde av drygt 2,6 miljarder kronor med en option på ytterligare 97 lok inklusive underhåll under en period av 10 år. Det är den näst största lokaffär som har gjorts i Europa i år.

De första elloken sätts i trafik 2017 och hela partiet ska levereras till Finland senast 2026. Med dessa lok ersätts etappvis de första sovjettillverkade ellok som köptes på 1970-talet. VR har nu sammanlagt 155 ellok. I ordern ingår även en tilläggsoption på 97 lok.

De nya loken är avsedda att fungera pålitligt även under extrema klimatförhållanden under hela deras livslängd. Siemens har kunnat visa på tydliga bevis på lokens kapacitet under omfattande test- och godkännande resor i Sverige och Norge.

– Vi gjorde detta val efter en lång och noggrann utredning. Siemens ellok lämpar sig för våra utmanande förhållanden i Finland, berättar VR Groups verkställande direktör Mikael Aro. Loken kan användas för både passagerar- och godstrafik och de har en toppfart på 200 km/h. Ett lok kan dra ett tåg som väger drygt 2 000 ton.

Vectron är ett energieffektivt ellok. Den elenergi som uppstår när loket bromsar matas tillbaka in i nätet. Loket har låg energiförbrukning när det står stilla, och tack vare ny teknik uppstår det mindre spillvärme än tidigare. Loket har också två dieselmotorer som gör att man kan ersätta diesellok på korta avsnitt som inte är elektrifierade, såsom på bangårdar och industrijärnväg.

- Siemens vann anbudsförfarandet på alla delområden. Siemens är 2000-talets ledande tillverkare av snabba ellok och har levererat hundratals snabba ellok inom Europa. Man har även levererat de ryska eltågen Sapsan och ICE-tåg till Tyskland. Elloken som ska till Finland tillverkas i Tyskland, säger Ulf Troedsson, Vd och ansvarig för Siemens i Norden.

Fakta om Siemens Vectron-lok:
- toppfart 200 km/h
- vikt nästan 90 ton
- längd cirka 19 meter
- prestanda 6,4 MW
- loket är 60 gånger mer effektivt än en personbil

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Persson, divisionschef Siemens AB
Tel: 08-728 14 64 alt. 070-728 14 64
E-post:
goran.persson@siemens.com

Göran Persson, divisionschef Siemens AB
Tel: 08-728 14 64 alt. 070-728 14 64
E-post: goran.persson@siemens.com

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 78,5 miljarder euro, ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen.
I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Läs mer på www.siemens.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Siemens har fått en order av Finska statens järnvägar, VR Group, att leverera 80 ellok till ett värde av drygt 2,6 miljarder kronor med en option på ytterligare 97 lok inklusive underhåll under en period av 10 år. Det är den näst största lokaffär som har gjorts i Europa i år.
Twittra det här

Citat

- Siemens vann anbudsförfarandet på alla delområden. Siemens är 2000-talets ledande tillverkare av snabba ellok och har levererat hundratals snabba ellok inom Europa. Man har även levererat de ryska eltågen Sapsan och ICE-tåg till Tyskland. Elloken som ska till Finland tillverkas i Tyskland.
Ulf Troedsson
– Vi gjorde detta val efter en lång och noggrann utredning. Siemens ellok lämpar sig för våra utmanande förhållanden i Finland. Loken kan användas för både passagerar- och godstrafik och de har en toppfart på 200 km/h. Ett lok kan dra ett tåg som väger drygt 2 000 ton.
VR Groups verkställande direktör Mikael Aro