Nu startar röstningen i Skandias fullmäktigeval

Report this content

Idag den 16 januari startar årets val till Skandias fullmäktige. Fullmäktige väljs av Skandias kunder och är företagets högsta beslutande organ, som har till uppgift att utse styrelse och utöva ägarfunktionen. 

I årets val omfattar valsedeln tio kandidater och under valperioden 16 januari - 16 februari 2023 får Skandias kunder möjlighet att lägga sin röst på de kandidater de vill ska ingå i fullmäktige. Fullmäktige består idag av totalt 21 ledamöter och under fullmäktigevalet 2023 tillämpas de övergångsregler som följer av den nya bolagsordningen vilken antogs vid en extra stämma den 14 juni 2022. Vid valet 2023 kommer därför fem ledamöter att väljas in för en mandatperiod om fyra år. Efter valet 2023 kommer fullmäktige därmed att bestå av 19 ledamöter för att sedan successivt minskas till 15 ledamöter efter valet år 2025. 

Inför valet har kunderna haft möjlighet att nominera personer som de anser vara lämpliga fullmäktigekandidater. Skandias valberedning till fullmäktigeval, som består av fem personer som representerar såväl företags- som privatkunder i Skandia, har sammanställt valsedeln. Samtliga kandidater på valsedeln har bedömts väl lämpade för uppdraget. Av det totala antalet kandidater på valsedeln är sju nominerade av kunderna, varav två kandidater är omvalskandidater, och resterande kandidater är nominerade av valberedningen. 

Valberedningen har strävat efter en sammansättning av kandidater som representerar utvalda kompetenser som valberedningen ansett särskilt betydelsefulla i fullmäktigearbetet och som för med sig en bred erfarenhet i uppdraget att representera kunderna. Vikten av både kontinuitet och förnyelse har också beaktats.

– Skandia är ett kundägt bolag. Vi vill därför verkligen uppmana så många kunder som möjligt att ta tillfället att rösta och därmed påverka inriktningen framåt genom val av vilka fem nya eller omvalda representanter som skall ingå i Skandias fullmäktige över de kommande fyra åren, säger Agneta Wallmark, ordförande i Skandias valberedning till fullmäktigeval.

Valberedningen har utsett följande personer som kandidater till Skandias fullmäktigeval 2023: 

Johan Ahlgren, Chefsjurist 
Peter Arrhenius, VD 
Martin Bendixen, Chef Treasury, skatt och riskfunktion 
Per Johanson, Koncernchef 
Maria Larsson, F.d. Landshövding 
Per Lyrvall, Sverigechef och divisionschef Skog 
Helena Nelson (omval), Chefsjurist 
Ingela Tengelin (omval), Senior rådgivare, försäkring 
Lotta Widorson Lassfolk, Operativ chef 
Nicklas Wigren, Ekonomichef 

Ytterligare information om fullmäktigekandidaterna och valberedningens motivering finns på skandia.se/rosta.

Röstningsförfarandet 
1,4 miljoner kunder i Skandiakoncernens moderbolag är röstberättigade och informeras om valet via digitala direktutskick och andra kommunikationsinsatser. Presentationer av kandidaterna finns på skandia.se/rosta där kunderna också kan rösta. Det går även att rösta via blankett eller via telefon. Notera att det inte går att rösta via ombud eller att överlåta sin röst. 

För varje inskickad röst skänker Skandia 10 kronor till den verksamhet för barn och unga som bedrivs i Skandias stiftelse Idéer för livet.

Stärkt ägarstyrning i Skandia 
Skandia beslutade vid en extra stämma den 14 juni 2022 om ändringar i bolagsordningen gällande bolagets fullmäktige. Syftet med ändringarna är att stärka kundernas ägarinflytande och samtidigt effektivisera fullmäktiges arbete. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och trädde i kraft under hösten 2022. Läs mer gärna mer här

För ytterligare information:
Agneta Wallmark, ordförande i Skandias valberedning till fullmäktigeval, 073-026 65 32 
Bodil Söderqvist, kontaktperson för fullmäktiges kansli, 072-248 70 52

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 750 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media