Årsstämma i Skåne-möllan AB

Report this content

Skåne-möllan AB har idag hållit årsstämma med ca 40 närvarande aktieägare. Årsstämman fastställde utdelningsförslaget 11 kr per aktie. Avstämningsdag är den 26 april 2019. 

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Gjethammar, Anders Bergstrand, Mette Poulsen och Anders Persson. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Sigvant. Som styrelsesuppleant omvaldes Terje Ramm.  

Tågarp den 24 april 2019 

Skåne-möllan 

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se


Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Prenumerera