Bokslutskommuniké Skåne-möllan AB 2020

Report this content

* Omsättning för perioden 197,9 Mkr (195,7 Mkr)
* Resultat före skatt 25,8 Mkr (16,5 Mkr)
* Resultat efter skatt 20,3 Mkr (12,9 Mkr)
* Vinst per aktie 18,45 kr (11,69 kr)
* Styrelsen föreslår utdelning på 12 kronor per aktie (11 kronor per aktie)

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.

Direktlänk till våra finansiella rapporter är  http://www.skane-mollan.se/Finansiella+rapporter__1053.html
 

Denna information är sådan som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-28 13:00 CET.

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se
Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se 

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar