Delårsrapport jan-sept 2021

Report this content

* Omsättning för perioden 154,0 Mkr (143,8 Mkr)            
* Resultat före skatt 15,3 Mkr (14,3 Mkr)            
* Resultat efter skatt 12,1 Mkr (11,2 Mkr)            
* Vinst per aktie 11 kr (10,18 kr)            
 

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.

Direktlänk till våra finansiella rapporter är 
https://www.skane-mollan.se/finansiell-info/finansiella-rapporter/ 

 

Denna information är sådan som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 13:00 CET.

________________________________________________
Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se 
________________________________________________

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar