Delårsrapport Skåne-möllan jan-mars 2019

Report this content

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.

* Omsättning för perioden 44,3 Mkr (40,9 Mkr)
* Resultat före skatt 1,4 Mkr (2,4 Mkr)
* Resultat efter skatt 1,1 Mkr (1,9 Mkr)
* Vinst per aktie 1,00 kr (1,73 kr)

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se


Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl 15:05 CEST .

Prenumerera

Dokument & länkar