Delårsrapport Skåne-möllan jan-sept 2019

Report this content

* Omsättning för perioden 146,7 Mkr (125,6 Mkr)
* Resultat före skatt 8,7 Mkr (7,3 Mkr)
* Resultat efter skatt 6,8 Mkr (5,6 Mkr)
* Vinst per aktie 6,18 kr (5,09 kr)

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.

Direktlänk till våra finansiella rapporter är http://www.skane-mollan.se/Finansiella+rapporter__1053.html

 

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se
Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl 10:50 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar