Delårsrapport Skåne-möllan jan-sept 2020

Report this content

För att se rapporten i sin helhet, var vänlig se bifogad fil.
Direktlänk till våra finansiella rapporter är  http://www.skane-mollan.se/Finansiella+rapporter__1053.html


* Omsättning för perioden 143,8 Mkr (146,7 Mkr)
* Resultat före skatt 14,3 Mkr (8,7 Mkr)
* Resultat efter skatt 11,2 Mkr (6,8 Mkr)
* Vinst per aktie 10,18 kr (6,18 kr)

Denna information är sådan som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 12:06 CET.

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

 

Kontaktperson för information: Anders Persson, vd
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar