Skåne-möllan säljer sitt aktieinnehav i Vallåkra Lantmannaaffär

Report this content

Skåne-möllan säljer sitt aktieinnehav i Vallåkra Lantmannaaffär till huvudägaren Svenska Foder AB.

Skåne-möllan äger 23 % av aktierna i Vallåkra Lantmannaaffär AB. Huvudägaren i Vallåkra Lantmannaaffär är Svenska Foder AB med 77 % av aktierna.

Skåne-möllan säljer nu sina 23 % i Vallåkra Lantmannaaffär till Svenska Foder, som därmed blir ensam ägare i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 9,5 Mkr och är beräknad efter tidigare ingånget aktieägaravtal med justering för erhållen utdelning från Vallåkra Lantmannaaffär år 2021. Skåne-möllans andel av utdelningen uppgick till 6,8 Mkr. Aktieförsäljningen ger ingen resultatpåverkan för Skåne-möllan-koncernen.

Vallåkra Lantmannaaffär drivs från orten Vallåkra, sydost om Helsingborg, och verksamheten består av handel med lantbruksprodukter, bränsleprodukter samt byggnadsmateriel. Vallåkra Lantmannaaffärs omsättning uppgick år 2020 till 576 Mkr.

Genom Vallåkra Lantmannaaffär köper Skåne-möllan merparten av sitt spannmålsbehov med lokalt odlade råvaror från nordvästra Skåne.

En ambition finns från huvudägaren i Vallåkra Lantmannaaffär att växa inom verksamheterna byggmateriel och energiförsäljning i Skåne, vilket inte är i linje med Skåne-möllans kärnverksamhet.

Skåne-möllan kommer även fortsättningsvis att bibehålla och utveckla relationen med Vallåkra Lantmannaaffär för att säkerställa behovet av lokalt odlade spannmålsråvaror.

Tågarp 2021-03-26

Skåne-möllan AB (publ) 

 

Direktlänk till pressmeddelandet: 

www.skane-mollan.se/Pressmeddelande_1053.html
 

Denna information är sådan som Skåne-möllan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26 08:45 CET.

__________________________________________________

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se
Kontaktperson för information: Anders Persson VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se
_________________________________________________

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Prenumerera