Skåne-möllans Årsredovisning 2012 är nu publicerad

 Skåne-möllan ABs Årsredovisning 2012 är nu publicerad på vår hemsida.

www.skane-mollan.se

Får du denna information via e-mail finns årsredovisningen även med som en bifogad fil.

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 46-418-50102
www.skane-mollan.se
Kontaktperson: Anders Persson

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.

Prenumerera

Dokument & länkar