Skåne-möllans årsredovisning 2020 är nu publicerad

Report this content

Årsredovisningen för 2020 bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.skane-mollan.se

Informationen lämnades för offentliggörande 2021-03-31 13:00 CET

________________________________________________
Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se 
________________________________________________

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar