20 år med CARB – det första toroidrullagret på marknaden

Göteborg, 10 april 2015: När SKF introducerade CARB toroidrullager på marknaden 1995 var det ett historiskt viktigt genombrott inom lagerteknologin. CARB toroidrullager som utvecklades på SKF i Göteborg, har en unik konstruktion. Det är särskilt utvecklat att fungera i en frigående position tillsammans med ett sfäriskt rullager i ett självinställande axel- och lagersystem. Lagret kombinerar de självinställande egenskaperna, som det sfäriska rullagret har, med möjligheterna till axiell förskjutning vilket är egenskaper som återfinns hos både nål- och cylindriska rullager.

- Innan CARB introducerades var konstruktörer tvungna att kompromissa på ett eller annat sätt i val av lagerarrangemang som klarade både snedställning och samtidigt kompenserade för den termiska utvidgningen i axeln. Lagrets unika egenskaper har i kombination med sfäriska rullningslager inneburit nya möjligheter för konstruktörer att uppgradera befintliga, eller utveckla nya maskiner med kompaktare konstruktion, ökad lagerlivslängd och prestanda i syfte att öka tillgängligheten och brukbarhetstiden för maskinen, säger Sarah Fidler produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden.

CARB toroidrullager används i t ex pappersmaskiner, industrifläktar, stränggjutningsmaskiner, vindkraftverk (huvudaxeln), transportörer och kvarnar.

CARB toroidrullagrens konstruktion har ytterligare förfinats och förbättrats genom åren och tillverkas enligt SKFs uppgraderade specifikationer för den nya prestandaklassen SKF Explorer. Det är ett ytterligare innovationssteg som kombinerar SKFs rena och homogena högkvalitetsstål med en ny förbättrad patenterad härdprocess. De förbättrade egenskaperna är särskilt värdefulla vid svåra driftsförhållanden där lagret utsätts för föroreningar och bristfällig smörjning.

SKF har varit ledande inom utvecklingen inom lagerteknologin sedan 1907 då företaget introducerade det flerradiga sfäriska kullagret. En uppfinning som var ett industriellt genombrott och som minskade riskerna för driftstopp.

SKF har sedan starten för över 100 år sedan utvecklat avancerade lösningar till kunder som förbättrar produktiviteten och minskar energianvändningen. Idag är SKF en ledande global leverantör av lager, tätningar, smörjsystem, mekatronik och service som omfattar teknisk support, underhålls-och ingenjörstjänster samt utbildning.

CARB toroidrullager introducerades för 20 år sedan i samband med den stora industrimässan i Hannover, Tyskland. Nästa vecka öppnar årets mässa där SKF kommer att introducera nya banbrytande lösningar på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Innan CARB introducerades var konstruktörer tvungna att kompromissa på ett eller annat sätt i val av lagerarrangemang som klarade både snedställning och samtidigt kompenserade för den termiska utvidgningen i axeln. Lagrets unika egenskaper har i kombination med sfäriska rullningslager inneburit nya möjligheter för konstruktörer att uppgradera befintliga, eller utveckla nya maskiner med kompaktare konstruktion, ökad lagerlivslängd och prestanda i syfte att öka tillgängligheten och brukbarhetstiden för maskinen, säger Sarah Fidler produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden.
Sara Fidler, SKF Sverige och produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden