Citat

Genom att formulera mål som är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen kan vi bidra till att begränsa klimatförändringen, skydda naturresurser samt skapa en bättre framtid för alla.
Rickard Gustafson, VD och koncernchef
Godkännandet från SBTi är av stor betydelse för SKF och ökar ansvarstagandet och trovärdigheten i vårt klimatarbete genom deras ramverk för mätning, rapportering och verifiering.
Magnus Rosén, Hållbarhetschef
Under 2022 nådde vi ännu en viktig milstolpe på vägen mot nettonollutsläpp. För första gången genererades mer än hälften av all el som användes i vår verksamhet runt om i världen från förnybara energikällor som vind och sol.
Rickard Gustafson, VD och koncernchef
2022 var året då vi på allvar fick fart på vår strategiska utveckling.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
Under tredje kvartalet levererade vi en hög organisk försäljningstillväxt på 11%, vilket är en tydlig indikation på att vi är betydelsefulla för våra kunder.
Rickard Gustafson, VD och koncernchef
Henrys ledarskapsförmågor, erfarenhet och regionala kunskap kommer hjälpa oss att öka hastigheten på vår framgångsrika utveckling i Kina och nordostasien.
Rickard Gustafson, VD och koncernchef
Emitteringen av vår andra gröna obligation betonar ytterligare integreringen av hållbarhet i vårt strategiska ramverk och den dagliga driften av affären.
Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO
Industrins resa mot lagerproduktion med nettonollutsläpp ökar takten och den här milstolpen illustrerar såväl vår ledande position som betydelsen av att samarbeta,
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef på SKF
Jag är glad att kunna hälsa Annika välkommen tillbaka till SKF och jag ser fram emot att få arbeta med henne i det fortsatta arbetet med att stärka våra insatser inom teknologiutveckling för traditionella och framtida applikationer runt den roterande axeln.
Rickard Gustafson, VD och koncernchef
Under andra kvartalet hade vi en organisk tillväxt på över 5%, vilket främst beror på högre efterfrågan i de flesta regionerna, i synnerhet inom segment med hög tillväxt och något högre försäljning inom fordonsverksamheten, men också på ytterligare prisrealiseringar.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
Under första kvartalet lyckades vi leverera ett starkt resultat och hög tillväxt trots de externa förutsättningarna med leveransbegränsningar och stora osäkerhetsfaktorer till följd av kriget i Ukraina och covid-situationen i Kina.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75 % av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
Vi har redan gjort betydande framsteg med att minska utsläppen från vår egen verksamhet till netto noll år 2030. Idag förbinder vi oss att uppfylla ett ännu mer ambitiöst mål som spänner över hela vår leveranskedja.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef, SKF
The cooperation with SKF is well-established and dates back years. That’s why we chose SKF to equip our complete fleet of cargo vessels with a suitable ballast water management system.We are convinced about both the technology and product quality itself, as well as about SKF´s comprehensive sales and service support.
Dierk Faust, CEO F&L Schifffahrt
Genom våra avgiftsbaserade avtal ger vi kunder inom stålindustrin tillgång till vår samlade kompetens kring den roterande axeln, i syfte att öka produktiviteten.
Claudinei Reche
Våra produkter bidrar till minskad friktion, energi- och vattenkonsumtion. Vårt erbjudande har alltid haft en effekt på dessa områden och genom att säkerställa att även vår finansieringsstruktur bidrar till en mer hållbar värld tar vi nästa steg i vår hållbarhetsstrategi.
Niclas Rosenlew
SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3% under kvartalet.
Alrik Danielson
Vi upplever att allt fler kunder öppnar upp för nya, avgiftsbaserade affärsmodeller
Mattias Årstadius, Head of Industrial Sales, Sweden and Norway
På en marknad med lägre efterfrågan har vår strävan att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat.
Alrik Danielson
Gothia Cup är ett av världens största sportevenemang och ett fantastiskt sätt för oss att visa vårt stöd för ungdomar och för Göteborg.
Alrik Danielson
Förvärvet är också i enlighet med vår ambition att utveckla och erbjuda lösningar som hjälper kunderna att minska miljöpåverkan från deras egna verksamheter.
Alrik Danielson
Med denna investering kommer vår konkurrenskraft i Asien att öka.
Patrick Tong
I Bari utvecklar vi en av världens mest avancerade, flexibla och helautomatiserade tillverkningskanaler av sitt slag.
Kent Viitanen
Under det första kvartalet utvecklades efterfrågan som förväntat. Försäljningen uppgick till 21,3 miljarder kronor och den organiska försäljningsutvecklingen var relativt oförändrad jämfört med förra året. Kvartalets rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor var starkt.
Alrik Danielson
2018 blev ett utmärkt år för SKF med rekordresultat och en avsevärt förbättrad balansräkning.
Alrik Danielson
Logistikcentralen har designats med ambitionen att uppnå en hög LEED-certifiering, i linje med koncernens ambition att reducera klimatpåverkan av vår verksamhet.
Kent Viitanen, President, Bearing Operations
Vi har på ett framgångsrikt sätt utvecklat den här affären som en fristående verksamhet och nu får den en ägarstruktur som innebär att det kan fortsätta den här positiva trenden. Avyttringen skapar också värde för oss och våra aktieägare, då den stärker vår balansräkning och fokuserar vår produktportfölj.
Christian Johansson
Vår rekordstart på 2018 fortsätter även under andra kvartalet. Försäljningen ökade organiskt med 9% till 22,6 miljarder kronor och vårt rörelseresultat uppgick till 2,925 miljoner kronor.
Alrik Danielson
Ingen annan anläggning har förmågan att testa stora lager med samma noggrannhet under faktiska driftsförhållanden, vilket ger oss och våra kunder en viktig strategisk fördel.
Victoria Van Camp, CTO
Antalet punkter för datainsamling i en modern fabrik ökar exponentiellt, men dessa data tillför bara värde för operatörerna om man analyserar dem och vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas prestanda och tillförlitlighet.
Alrik Danielson, vd och koncernchef
Scania och SKF har en lång historia av samarbete och av att sätta förarnas behov i centrum
Stéphane Le Mounier
Vi kan erbjuda Rolls-Royce den långsiktiga kapacitet, leveranssäkerhet och åtagande att investera i produktutveckling som tillgodoser deras behov.
Rutger Barrdahl
Förlängningen av det här viktiga kontraktet illustrerar vår förmåga att generera värde för tillverkare av originalutrustning genom att erbjuda lösningar som bidrar till en förbättrad livscykelkostnad.
Erik Nelander, President, Industrial Sales, Europe and MEA
Det här är ett signifikant steg i processen som pågått under de senaste tolv månaderna, att fokusera på vår kärnverksamhet: lager.
Christian Johansson
Vi stöder Valmets ambitioner att maximera effektiviteten av deras investeringar i teknologisk utveckling genom att jobba med deras ’design-to-cost’ process i vår egen produktutveckling
Erik Nelander, President, Industrial Sales, Europe and MEA
- Innan CARB introducerades var konstruktörer tvungna att kompromissa på ett eller annat sätt i val av lagerarrangemang som klarade både snedställning och samtidigt kompenserade för den termiska utvidgningen i axeln. Lagrets unika egenskaper har i kombination med sfäriska rullningslager inneburit nya möjligheter för konstruktörer att uppgradera befintliga, eller utveckla nya maskiner med kompaktare konstruktion, ökad lagerlivslängd och prestanda i syfte att öka tillgängligheten och brukbarhetstiden för maskinen, säger Sarah Fidler produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden.
Sara Fidler, SKF Sverige och produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden
Vi har ett ansvar att kontinuerligt förbättra vår energianvändning, vilket motiveras av både miljöhänsyn och kostnadsaspekter. Den nya ISO 50001-standarden hjälper oss att göra detta på ett strukturerat, systematiskt och konsekvent sätt.
Rob Jenkinson, chef för företagets hållbarhetsarbete
”Arbetet med Volvo Cars, där vi tillsammans tagit fram lösningar som uppfyller deras höga krav, är ett resultat av ett framgångsrikt lagarbete. Vi fokuserar på att leverera lösningar som möter biltillverkares krav på hög prestanda och förbättrad energieffektivitet. I kombination med vår globala närvaro vad gäller tillverkning och teknisk support var detta en avgörande faktor i säkrandet av avtalet.”
Stephane Le-Mounier, President, Automotive Market
Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar för kvartalet med tillväxt, mätt i volym, på strax under 2%. Vår industriverksamhet tog viss fart medan vår fordonsverksamhet, som förväntat, saktade in något. Geografiskt visade Asien återigen starkast tillväxt och Nord- och Latinamerika utvecklades väl, medan Europa var fortsatt oförändrat.
Alrik Danielson, vd och koncernchef
Den här beställningen ökar vår marknadsandel för växellådor till vindkraftverk i Kina, ett land som utgör cirka 40 procent av världsmarknaden för vindkraft. Den utökar också SKFs globala nätverk av kunder inom förnybar energi, vilket gör att fler slutanvändare och operatörer kan dra nytta av vår teknik och lösningar
Sunny Chan, SKF, ansvarig för affärsenheten förnybar energi i Kina
”För varje ny SKF Solution Factory som vi öppnar kommer SKFs kunskap närmare våra kunder”
Vartan Vartanian
”Kaydons ledande position inom förnybar energi i Nordamerika i kombination med SKFs globala närvaro, tillsammans med investeringen i Brasilien, ger oss en av de starkaste produkt- och serviceportföljerna på marknaden.”
Tom Johnstone
Det är verkligen givande att se hur våra lösningar bidrar till Scanias utveckling av energieffektiva lastbilar. Dessa avtal är ett resultat av vårt långsiktiga tekniska samarbete med Scania som bygger på gemensamma värderingar. Båda företagen har ett starkt engagemang för hållbarhet i såväl arbetet vi utför som i de lösningar vi erbjuder.
Tryggve Sthen
Vårt rykte som en tillförlitlig kunskapspartner inom marin industri växer allt starkare.
Vartan Vartanian, chef för SKF Industrial Market, Regional Sales and Service
Det vi erbjuder dessa kunder är SKFs kunskap om deras industri och tillämpning av denna kunskap för att förbättra produktivitet och öka livslängden för deras utrustning.
Wim Stam som är regionalt ansvarig för affärsområdet SKF Industrial Market, Regional Sales and Service i Latinamerika.
SKF är stolt över denna order som är ett tydligt tecken på det förtroende som Turbomeca visar oss och som kommer att stärka vårt samarbete.
Stephane Le-Mounier, chef för SKF Aerospace