SKFs leveranskedja ska ha nettonollutsläpp till 2050

Report this content

Göteborg, 20 oktober 2021: SKF meddelar i dag att deras leveranskedja inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till 2050.

Rickard Gustafson, Vd och koncernchef, säger: ”Vi har redan gjort betydande framsteg med att minska utsläppen från vår egen verksamhet till netto noll år 2030. Idag förbinder vi oss att uppfylla ett ännu mer ambitiöst mål som spänner över hela vår leveranskedja. För att nå detta mål krävs stort fokus och engagemang från vår egen verksamhet, såväl som från våra leverantörer, partners och kunder.”

Som milstolpar mot det nya 2050-målet förbinder sig SKF att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan med 45 % till 2035 och med 60 % till 2040. Dessutom har SKF åtagit sig att köpa minst 40 % av sitt stål från koldioxidneutrala stålverk fram till 2040, och att minska transportrelaterade utsläpp av växthusgaser med 80 % till 2040. Detta är i linje med Paris-klimatavtalet att nå nettonollutsläpp globalt till 2050 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

SKF har redan tagit ett viktigt steg mot detta mål genom att investera i mer energieffektiva tillverkningsprocesser och kräva att energiintensiva stål- och smidesleverantörer ska anta ISO 50001-standarden för systematisk energiledning. 85 % av alla leverantörer som omfattas har nu denna certifiering.

Rickard Gustafson fortsätter: ”Hela SKFs historia handlar om att ta fram produkter som minskar friktion och som därigenom möjliggör en mer hållbar industri. För att uppnå vår nya och högre ambition krävs nya former av samarbeten. För vår del närmar vi oss uppgiften med beslutsamhet, erfarenhet och teknisk innovation.”

Framsteg inom tillverkning och ökad transparens

Från och med 2022 blir koncernens tillverkningsanläggning i Göteborg den tredje anläggningen som uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser. Detta kommer uppnås genom användning av grön energi och investeringar i mer energieffektiva processer. De SKF-anläggningar som redan har uppnått detta är Tudela i Spanien och Steyr i Österrike.

Som en del av sitt engagemang för transparens och samarbete gick SKF med i SBTI (Science Based Target Initiative) i juli 2021. Koncernen förespråkar även förändring genom sitt engagemang i initiativ som SteelZero, RE100 och ResponsibleSteel.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 MSEK och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har redan gjort betydande framsteg med att minska utsläppen från vår egen verksamhet till netto noll år 2030. Idag förbinder vi oss att uppfylla ett ännu mer ambitiöst mål som spänner över hela vår leveranskedja.
Rickard Gustafson, Vd och koncernchef, SKF