Dela

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Kontakt

 • SKF
  415 50 GÖTEBORG
  +46 31-337 10 00
  +46 31-337 17 22
  http://www.skf.com
 • Citat

  Innovation är en väsentlig del av vår pågående portföljhantering.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Vårt samarbete med voestalpine är ett konkret exempel på hur vi arbetar tillsammans och omvandlar idéer till handling för en mer cirkulär industriell utveckling.
  Annika Ölme, CTO och Senior Vice President, Technology Development
  Vårt fokus på att utveckla avancerade lösningar speglar hur vi kontinuerligt samarbetar med våra kunder och partners för att förnya innovationer som bidra till en mer hållbar värld.
  Rickard Gustafson, vd och koncernchef
  Vårt resultat för första kvartalet var ytterligare ett steg mot ett mer motståndskraftigt och konkurrenskraftigt SKF.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Under 2023 lanserade vi flera ambitiösa initiativ och jag är glad att kunna rapportera att vi är på god väg att nå vårt hållbarhetsmål för 2030.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Vi är stolta över att CDP har gett oss betyget A. Det är ett bevis på vårt starka engagemang när det gäller att minska vår klimatpåverkan, både i den egna verksamheten och i hela värdekedjan.
  Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF
  Under hela 2023 har vi arbetat målmedvetet med vår strategi för att ytterligare stärka oss som företag. Denna strategiska omvandling har gjort oss mer motståndskraftiga och konkurrenskraftiga.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Vi har ambitiösa mål och dessa avtal om förnybar energi är helt i linje med vårt åtagande om att minska koldioxidutsläppen, men ger oss även möjligheten att stödja utvecklingen av projekt för förnybar energi.
  John Schmidt, President, Industrial Region Americas
  Det här betyget återspeglar inte bara de ambitiösa mål vi har satt upp för oss själva och värdekedjan utan också hur hållbarhet är i centrum av SKF, inbäddat i vårt syfte, vår strategi och i vår strävan att få positiv inverkan över hela den globala organisationen.
  Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF
  Beslutet att stänga vår fabrik i Busan var väldigt svårt att fatta men det är absolut nödvändigt för oss att finnas nära våra kunder för att kunna hjälpa dem ännu bättre.
  Henry Wang, President Industrial Region China and Northeast Asia
  Vi har fortsatt att hantera kostnader, rensa produktportföljen och minska rörelsekapitalet som ett led i vår strategiska omvandling och vårt nya mer decentraliserade arbetssätt.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Genom att fokusera på vår kärnverksamhet och undersöka strategiska alternativ till de områden som är utanför denna kärna kan vi förverkliga det här affärens fulla potential.
  Rickard Gustafson, vd och koncernchef
  Investeringar i utvecklings- och tillverkningskapacitet i det strategiskt belägna Monterrey kommer att göra oss starkare och mer flexibla samt öka vår konkurrenskraft i Nord- och Sydamerika.
  Rickard Gustafson, vd och koncernchef
  Det gläder mig att kunna rapportera att vår strategiska omvandling fortsätter i hög takt, vilket tydligt återspeglas i de starka siffrorna för det andra kvartalet. Under kvartalet kom nettoförsäljningen, det justerade rörelseresultatet och kassaflödet upp på en rekordhög nivå.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Det här avtalet är ett viktigt steg framåt i vår strategi. Avtalet är ett bevis på vårt engagemang för cleantech-industrin och vårt stöd för tillväxten för förnybar energi.
  Joakim Landholm, Chief Sustainability Officer och Senior Vice President
  Dessa investeringar, som kommer med en tydlig ram, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att minimera växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet till 2030. Att uppnå detta är en viktig del i vår strategi.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Det gläder mig att kunna rapportera ett stabilt kvartal med hög organisk försäljningstillväxt och ett rekordhögt justerat rörelseresultat för ett första kvartal.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Genom att formulera mål som är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen kan vi bidra till att begränsa klimatförändringen, skydda naturresurser samt skapa en bättre framtid för alla.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Godkännandet från SBTi är av stor betydelse för SKF och ökar ansvarstagandet och trovärdigheten i vårt klimatarbete genom deras ramverk för mätning, rapportering och verifiering.
  Magnus Rosén, Hållbarhetschef
  Under 2022 nådde vi ännu en viktig milstolpe på vägen mot nettonollutsläpp. För första gången genererades mer än hälften av all el som användes i vår verksamhet runt om i världen från förnybara energikällor som vind och sol.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  2022 var året då vi på allvar fick fart på vår strategiska utveckling.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Under tredje kvartalet levererade vi en hög organisk försäljningstillväxt på 11%, vilket är en tydlig indikation på att vi är betydelsefulla för våra kunder.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Henrys ledarskapsförmågor, erfarenhet och regionala kunskap kommer hjälpa oss att öka hastigheten på vår framgångsrika utveckling i Kina och nordostasien.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Emitteringen av vår andra gröna obligation betonar ytterligare integreringen av hållbarhet i vårt strategiska ramverk och den dagliga driften av affären.
  Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO
  Industrins resa mot lagerproduktion med nettonollutsläpp ökar takten och den här milstolpen illustrerar såväl vår ledande position som betydelsen av att samarbeta,
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef på SKF
  Jag är glad att kunna hälsa Annika välkommen tillbaka till SKF och jag ser fram emot att få arbeta med henne i det fortsatta arbetet med att stärka våra insatser inom teknologiutveckling för traditionella och framtida applikationer runt den roterande axeln.
  Rickard Gustafson, VD och koncernchef
  Under andra kvartalet hade vi en organisk tillväxt på över 5%, vilket främst beror på högre efterfrågan i de flesta regionerna, i synnerhet inom segment med hög tillväxt och något högre försäljning inom fordonsverksamheten, men också på ytterligare prisrealiseringar.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Under första kvartalet lyckades vi leverera ett starkt resultat och hög tillväxt trots de externa förutsättningarna med leveransbegränsningar och stora osäkerhetsfaktorer till följd av kriget i Ukraina och covid-situationen i Kina.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75 % av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef
  Vi har redan gjort betydande framsteg med att minska utsläppen från vår egen verksamhet till netto noll år 2030. Idag förbinder vi oss att uppfylla ett ännu mer ambitiöst mål som spänner över hela vår leveranskedja.
  Rickard Gustafson, Vd och koncernchef, SKF
  The cooperation with SKF is well-established and dates back years. That’s why we chose SKF to equip our complete fleet of cargo vessels with a suitable ballast water management system.We are convinced about both the technology and product quality itself, as well as about SKF´s comprehensive sales and service support.
  Dierk Faust, CEO F&L Schifffahrt
  Genom våra avgiftsbaserade avtal ger vi kunder inom stålindustrin tillgång till vår samlade kompetens kring den roterande axeln, i syfte att öka produktiviteten.
  Claudinei Reche
  Våra produkter bidrar till minskad friktion, energi- och vattenkonsumtion. Vårt erbjudande har alltid haft en effekt på dessa områden och genom att säkerställa att även vår finansieringsstruktur bidrar till en mer hållbar värld tar vi nästa steg i vår hållbarhetsstrategi.
  Niclas Rosenlew
  SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3% under kvartalet.
  Alrik Danielson
  Vi upplever att allt fler kunder öppnar upp för nya, avgiftsbaserade affärsmodeller
  Mattias Årstadius, Head of Industrial Sales, Sweden and Norway
  På en marknad med lägre efterfrågan har vår strävan att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat.
  Alrik Danielson
  Gothia Cup är ett av världens största sportevenemang och ett fantastiskt sätt för oss att visa vårt stöd för ungdomar och för Göteborg.
  Alrik Danielson
  Förvärvet är också i enlighet med vår ambition att utveckla och erbjuda lösningar som hjälper kunderna att minska miljöpåverkan från deras egna verksamheter.
  Alrik Danielson
  Med denna investering kommer vår konkurrenskraft i Asien att öka.
  Patrick Tong
  I Bari utvecklar vi en av världens mest avancerade, flexibla och helautomatiserade tillverkningskanaler av sitt slag.
  Kent Viitanen
  Under det första kvartalet utvecklades efterfrågan som förväntat. Försäljningen uppgick till 21,3 miljarder kronor och den organiska försäljningsutvecklingen var relativt oförändrad jämfört med förra året. Kvartalets rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor var starkt.
  Alrik Danielson
  2018 blev ett utmärkt år för SKF med rekordresultat och en avsevärt förbättrad balansräkning.
  Alrik Danielson
  Logistikcentralen har designats med ambitionen att uppnå en hög LEED-certifiering, i linje med koncernens ambition att reducera klimatpåverkan av vår verksamhet.
  Kent Viitanen, President, Bearing Operations
  Vi har på ett framgångsrikt sätt utvecklat den här affären som en fristående verksamhet och nu får den en ägarstruktur som innebär att det kan fortsätta den här positiva trenden. Avyttringen skapar också värde för oss och våra aktieägare, då den stärker vår balansräkning och fokuserar vår produktportfölj.
  Christian Johansson
  Vår rekordstart på 2018 fortsätter även under andra kvartalet. Försäljningen ökade organiskt med 9% till 22,6 miljarder kronor och vårt rörelseresultat uppgick till 2,925 miljoner kronor.
  Alrik Danielson
  Ingen annan anläggning har förmågan att testa stora lager med samma noggrannhet under faktiska driftsförhållanden, vilket ger oss och våra kunder en viktig strategisk fördel.
  Victoria Van Camp, CTO
  Antalet punkter för datainsamling i en modern fabrik ökar exponentiellt, men dessa data tillför bara värde för operatörerna om man analyserar dem och vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas prestanda och tillförlitlighet.
  Alrik Danielson, vd och koncernchef
  Scania och SKF har en lång historia av samarbete och av att sätta förarnas behov i centrum
  Stéphane Le Mounier
  Vi kan erbjuda Rolls-Royce den långsiktiga kapacitet, leveranssäkerhet och åtagande att investera i produktutveckling som tillgodoser deras behov.
  Rutger Barrdahl
  Förlängningen av det här viktiga kontraktet illustrerar vår förmåga att generera värde för tillverkare av originalutrustning genom att erbjuda lösningar som bidrar till en förbättrad livscykelkostnad.
  Erik Nelander, President, Industrial Sales, Europe and MEA
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp