SKF halvårsrapport 2018

Göteborg, 19 juli 2018

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Vår rekordstart på 2018 fortsätter även under andra kvartalet. Försäljningen ökade organiskt med 9% till 22,6 miljarder kronor och vårt rörelseresultat uppgick till 2,925 miljoner kronor – SKFs högsta rapporterade kvartalsresultat någonsin. Vår rörelsemarginal fortsätter att förbättras och ligger nu på 12,9%. Vi hade också ett starkt kassaflöde på 2,2 miljarder.

Industriverksamheten hade ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på 14,6% och en organisk tillväxt på 10,7%, med en stark tillväxt i både Asien och Europa. Vi såg också en starkare tillväxt i Nordamerika, om än på en lägre nivå. Sett per industri kunde vi konstatera en särskild ökning inom tung industri och industriella drivsystem.

Fordonsverksamheten genererade en stark rörelsemarginal på 8,9%, vilket främst beror på god efterfrågan på lastbilar och lätta fordon. Den organiska tillväxten låg på 5,2%, vilket är ett tydligt tecken på att vi fortsätter att överträffa produktionsnivåerna för fordon.

Vi fortsätter att investera i utvecklingen av våra värdeerbjudanden genom att öppna ett REP-center (center för prestanda för roterande utrustning) i Göteborg. Centrets team av maskinspecialister kommer att fungera som ett nordiskt nav för övervakning av anslutna maskiner samt ha en central roll i utvecklingen av nya logistiklösningar för reservdelar och rekonditioneringstjänster.

Under de senaste 18 månaderna har vi ökat produktionstakten för att garantera höga servicenivåer för våra kunder. Som vi förutsåg och kommunicerade i april justerades produktionsnivån under andra kvartalet för att undvika för stora varulager. När vi nu går in i tredje kvartalet 2018 förväntar vi oss en fortsatt tillväxt, både inom industri- och fordonsverksamheten.”

Nyckeltal, Mkr Kv2 2018 Kv2 2017 Halvår 2018 Halvår 2017
Försäljning 22 620 20 229 43 180 39 830
Rörelseresultat  2 925 2 315 5 550 4 610
Rörelsemarginal, % 12,9 11,4 12,9 11,6
Resultat före skatt 2 783 2 057 5 208 4 182
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering  2 182 2 304 2 441 2 368
Resultat i kronor per aktie efter skatt 4,25 2,51 8,02 5,61


Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv2 Organisk
Struktur
Valuta
Totalt
SKF-koncernen 9,0 -0,6 3,4 11,8
Industri 10,7 -0,9 3,9 13,7
Fordon 5,2 0,0 2,4 7,6


Försäljningsförändring år-över-år, %, Halvår Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 8,3 -0,7 0,8 8,4
Industri 9,6 -1,0 1,2 9,8
Fordon 5,3 0,0 0,0 5,3


Försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv2 Europa
Nord-amerika
Latin-amerika
Asien
Mellanöstern & Afrika
SKF-koncernen 8,7 5,3 -3,5 17,2 5,6
Industri +++ + --- +++ +
Fordon +/- ++ +/- +++ ---


Försäljningsförändring per region år-över-år, %, Halvår Europa
Nord-amerika
Latin-amerika
Asien
Mellanöstern & Afrika
SKF-konceren 8,2 4,2 -1,5 15,3 9,2
Industri +++ +/- -- +++ +++
Fordon + ++ ++ +++ ---


Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv3 jämfört med kv3 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli avsevärt högre i Asien, högre i Europa och Nordamerika och något lägre i Latinamerika.

Prognos för kv3 2018

  • Finansnetto: -200 miljoner kronor.
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att bli cirka +180 miljoner kronor jämfört med 2017, baserat på valutakurser per 30 juni 2018.

Prognos för 2018

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%.
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 400 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2018 kl. 09.00: tel. 08 5065 3942.

All information angående SKFs halvårsrapport 2018 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår rekordstart på 2018 fortsätter även under andra kvartalet. Försäljningen ökade organiskt med 9% till 22,6 miljarder kronor och vårt rörelseresultat uppgick till 2,925 miljoner kronor.
Alrik Danielson