SKF lanserar ramverk för grön finansiering

Report this content

Göteborg, 29 oktober 2019: SKF lanserar idag ett ramverk för grön finansiering. Genom att använda grön finansiering kommer SKFs finansieringsstrategi att vara mer sammanbunden med koncernens klimatmål att minska koldioxidutsläpp från den egna tillverkningen och logistikkedjan, såväl som att stödja kunderna att minska deras utsläpp.

Inom ramverket för grön finansiering avser SKF att finansiera investeringar som stödjer övergången till hållbar tillväxt för klimatet med låga koldioxidutsläpp och lägre miljöpåverkan.

Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO, säger: “Hållbarhet är integrerat i vår strategi och affärsmodell. Våra produkter bidrar till minskad friktion, energi- och vattenkonsumtion. Vårt erbjudande har alltid haft en effekt på dessa områden och genom att säkerställa att även vår finansieringsstruktur bidrar till en mer hållbar värld tar vi nästa steg i vår hållbarhetsstrategi.”

SKFs klimatmål fokuserar på att minska utsläppen genom hela värdekedjan. Med 2015 som basår är SKFs målsättning att minska koldioxidutsläpp från tillverkningen per ton sålda lager och transporterade varor med 40% vardera. Koncernen är på god väg att uppnå dessa mål innan 2025, som är målsättningen.

Niclas Rosenlew säger: ”Vi gör nu omfattande investeringar i vår verksamhet för att öka flexibiliteten, förbättra produktiviteten och säkerheten, samt för att minska vårt klimatavtryck. Vår position inom cleantech-området gör det även möjligt för oss att bidra i utvecklingen av industrier som förnybar energi och elbilar.”

SKFs ramverk för grön finansiering följer Green Bond Principles och Green Loan Principles. Ramverket för grön finansiering har genomgått en oberoende utvärdering av Center for International Climate Research (CICERO). SKF avser att inom en snar framtid ge ut en grön obligation utifrån ramverket för grön finansiering. Ramverket för grön finansiering kan laddas ner på https://www.skf.com/group/investors/green-finance-framework

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra produkter bidrar till minskad friktion, energi- och vattenkonsumtion. Vårt erbjudande har alltid haft en effekt på dessa områden och genom att säkerställa att även vår finansieringsstruktur bidrar till en mer hållbar värld tar vi nästa steg i vår hållbarhetsstrategi.
Niclas Rosenlew