Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF 31 juli 2011

 

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 31 juli 2011 uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 43 579 604 aktier av serie A och 411 771 464 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 84 756 750. AB SKF innehar inga egna aktier.

Göteborg den 15 juli 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2011 kl 15.30.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post:
marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.          

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar