SKF Årsredovisning 2020

Report this content

Göteborg, 4 mars 2021: AB SKF har idag publicerat årsredovisningen för 2020 på koncernens hemsida. Rapporten fokuserar på SKFs verksamhet och värdeskapande för kunder, medarbetare, aktieägare, miljön och det omgivande samhället.

Alrik Danielson, VD och koncernchef, SKF, säger: ”Våra kollegor runt om i världen har visat en fantastisk nivå av engagemang och energi under detta mycket utmanande år. Trots pandemins effekter på den globala ekonomin har vi gjort 2020 till det år då vi verkligen levererade på vår strategi. Detta syns tydligt i koncernens starka resultat och fortsatt höga investeringar i vår verksamhet.”

"SKFs kompetens kring den roterande axeln och vår förmåga att inte bara förbättra maskiners prestanda utan också bidra till att minska kunders koldioxidutsläpp, sätter oss i förarsätet när det gäller att skapa en cirkulär ekonomi."

SKFs Årsredovisning finns tillgänglig på https://investors.skf.com/sv.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2021 kl 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 miljoner kronor och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar