SKF avyttrar fly-by-wire verksamhet

Göteborg, 17 mars 2016: SKF har tecknat ett avtal gällande avyttringen av sin fly-by-wire verksamhet till LORD Corporation, ett diversifierat teknologi- och tillverkningsbolag med lång erfarenhet inom flygindustrin. Med sitt huvudkontor i Cary, North Carolina, USA, har LORD Corporation ca 3 000 anställda, 17 tillverkningsenheter och nio forsknings- och utvecklingscenter runt om i världen.

Den totala köpeskillingen uppgår till 39 miljoner euro, på kassafri- och skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under de kommande tre till fyra månaderna.

Christian Johansson, Senior Vice President och CFO, säger: ”Den här avyttringen är en fortsättning av vårt fokus på vår kärnverksamhet: lager och lösningar kring den roterande axeln, samtidigt som den stärker vår balansräkning. LORD Corporation har ambitionen och kunskapen som behövs för att fortsätta den här verksamhetens positiva utveckling.”

SKFs fly-by-wire verksamhet är baserat i Saint-Vallier, Frankrike och utvecklar och tillverkar främst cockpitkontrollsystem, sensorer och elektromekaniska ställdon till flygbranschen. Verksamheten var tidigare en del av SKFs affärsområde Aerospace och hade 150 medarbetare och en omsättning på ca 37 miljoner euro under 2015.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar