SKF halvårsrapport publiceras 21 juli

Göteborg, 1 juli 2020: SKF-koncernens halvårsrapport publiceras runt klockan 07:30 den 21 juli.

Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta i en telefonkonferens, som kommer att hållas på engelska, klockan 08:30.

Vänligen anslut minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08- 5661 8467.

Uppge att du vill delta i SKFs telefonkonferens genom att ange kod: 3951935. Vänligen observera att det endast går att ansluta till telefonkonferensen genom att använda denna kod.

All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: https://investors.skf.com/sv/rapporter-och-presentationer

Media: För att boka intervju med Alrik Danielson och Niclas Rosenlew efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg: theo.kjellberg@skf.com / +46 725-77 65 76.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar