SKF Insight intelligenta lagerteknik provas inom järnvägs-och vindkraftsektorerna

SKF Insight förbättrar hanteringen av lagrens tillstånd inom järnvägs- och vindkraftssektorerna

Göteborg, 14 april 2015: SKF har börjat använda SKF Insight – företagets revolutionerande teknik för hanteringen av lagrens tillstånd – i flera avancerade industriapplikationer.

Tekniken, som använder en självförsörjande intelligent trådlös givare i SKF-lagret för att tillhandahålla ögonblicksdata från tillståndsövervakningen via internet, genomgår prover i utmanande projekt inom vindkrafts- och järnvägssektorerna.

Genom att använda SKFs algoritmer för hantering av lagrens tillstånd på data som SKF Insight skickar, går det att anlägga ett adaptivt synsätt på underhållet. Medan traditionell tillståndsövervakning upptäcker lagerskador, upptäcker SKF Insight de onormala förhållanden som orsaker skadorna, och det går att vidta åtgärder för att förhindra att skadan uppstår.

”SKF Insight sträcker sig bortom den nuvarande 'givarbaserade' lagertekniken genom integrationen av flera slags givare. Detta kan innefatta självförsörjande och intelligent trådlös teknik”, säger Ronnie Spolidoro, ansvarig för affärsutveckling för SKF Insight. ”De här lagren ansluts till SKFs moln, vilket ger kunderna tillgång till en rad av SKFs diagnostik- och supporttjänster, vilket garanterar en fullständig hantering av lagrens tillstånd.”

SKF Insight övervakar dynamiska parametrar, t.ex. vibration, temperatur, smörjförhållanden och belastning, och meddelar användaren vid onormala förhållanden som riskerar att orsaka lagerskador. När det lanserades vid Hannovermässan 2013 var SKF Insight ett tekniskt koncept – ett sätt för underhållsteknikerna att kunna förbättra tillståndsövervakningen genom att hålla ögonen på lagrens tillstånd. Två år senare är det en helt fungerande lösning som körs i kundpilotprojekt, och som kan leverera data direkt till diagnostikcenter för bättre tillståndsövervakning via SKFs moln med hjälp av SKF @ptitude. Härifrån går det att tillhandahålla instrumentpaneler och rapporter till anläggningsoperatören, maskintillverkaren, SKF eller andra behöriga personer med internetåtkomst.

Det går också att få tillgång till data på mobila enheter som iPad – och det är så SKF Insight visas vid Hannovermässan, i en fungerande utställning.

Med hjälp av dynamiska lagerdata som tillhandahålls av SKF Insight, är hanteringen av lagrens tillstånd nu ett nyskapande nytt angreppssätt under utveckling. Det kommer att bestämma hur verkliga förhållanden påverkar lagrets tillstånd och kan initiera avhjälpande åtgärder för att komma tillrätta med problemet – t.ex. att tillföra extra smörjmedel eller förändra förhållandena för maskinen. Detta förhindrar att lagret skadas vilket maximerar livslängden.

Ett av de mest lovande användningsområdena för SKF Insight är övervakning av vindkraftverk på grund av de mycket höga underhållskostnaderna. I vissa fall är det så dyrt att byta huvudlagret i ett vindkraftverk att det urholkar affärsnyttan med att bygga vindkraftverket från första början. Om SKF Insight används här, går det att övervaka belastningar och smörjförhållanden under drift, vilket ger gott om tid att förhindra att skadliga processförhållanden utvecklas.

Företaget arbetar redan tillsammans med en vindkraftskund för att utveckla ett sådant system. Det mäter dynamisk lagerinformation i verkligt driftstillstånd, och informationen skickas sedan trådlöst till fjärrbelägna övervakningscenter eller lokala underhållsteam. Den lösning som utvecklas kommer att övervaka lagrets varvtal, vibration, temperatur och smörjförhållanden. Ännu viktigare är att lösningen kan eftermonteras – och på så sätt förbättra driftsmöjligheterna för både nya vindkraftverk och de tusentals som redan är i drift i hela världen.

Företaget utvecklar en liknande lösning för järnvägssektorn, för hjullager – mycket viktiga komponenter som normalt byts med bestämda mellanrum oberoende av skick. SKF Insight skapar ett kostnadseffektivt sätt att samla in data för tillståndsövervakning så att lagrets livslängd och utbytesintervall bestäms av faktiska driftsförhållanden.

SKF Insight och hantering av lagrens tillstånd är några i raden av innovationer som SKF visar vid årets Hannovermässa (13–17 april). Mer information finns i hall 22, monter B12, och på www.skfpowerthefuture.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar