• news.cision.com/
  • SKF/
  • SKF investerar i ett nytt center i Kiruna för rekonditionering av lagerenheter

SKF investerar i ett nytt center i Kiruna för rekonditionering av lagerenheter

Report this content

SKF tar nu det första spadtaget för en ny serviceenhet, Circular Economy Center, i Kiruna som kommer att serva industrin med rekonditionering av lagerenheter, lager, lagerhus, tätningar och smörjsystem. Det är företagets andra enhet i Sverige som man nu uppför som ett svar på den ökade industriella efterfrågan i regionen.

2022-04-28: Rekonditioneringen ökar livslängden på lagren och ger betydande miljöfördelar. Beroende på graden av bearbetning kan koldioxidavtrycket för ett rekonditionerat lager vara upp till 90% lägre jämfört med att tillverka ett nytt. Rekonditioneringen innebär lägre totalkostnader för kunden men framförallt ökade material- och miljöfördelar.

SKF har sedan flera år erbjudit rekonditionering av lager. Men för två år sedan etablerades enheten Circular Economy Center i Göteborg, som även rekonditionerar lagerhus, lagerenheter, tätningar och smörjsystem i syfte att ge kvantifierbara miljö och prestandaförbättringar för kunden. Efterfrågan av tjänsterna har ökat med faktor fyra på bara två år. Företaget har därför beslutat att även etablera ett center i Kiruna som andra enhet i Sverige i syfte att serva kunder i Kiruna, malmberget och norra Sverige inom gruv-, stål-, järnvägs- och pappersindustrin.

– Kombinationen av hållbara produkter och tillhörande värdeskapande tjänster för att minska miljöpåverkan och öka tillgängligheten efterfrågas i allt högre grad och vi vill därför med etableringen öka vår närvaro i Kiruna för att komma närmare våra kunder, säger Janne Westerlund chef för teknik, tjänster och lösningar för den industriella marknaden i Sverige.

SKF har sedan tidigare en serviceenhet i Kiruna och Gällivare som omfattar 20 anställda som servar industrin med avancerad tillståndskontroll och mekaniska underhållstjänster för ökad driftsäkerhet. I den nya byggnationen har företaget har tagit höjd för att kunna växa ytterligare, bland annat genom fokus på kundnära rekonditionering och utbildningar, i en region som spås gynnsam tillväxt.

– Vi bygger för att växa till 32 anställda i Kiruna vilket är en 50 procentig ökning av verksamheten, säger Janne Westerlund.

Investeringen omfattar 16 MSEK och den nya byggnaden förväntas stå klar under första kvartalet 2023.

För information, kontakta:

Gösta Andersson SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: gosta.andersson@skf.com

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till 81 732 MSEK och antalet anställda var 42 602. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera

Media

Media