SKF levererar avancerade komponenter till innovativt elbilsprojekt i Frankrike

SKF tillkännagav idag att man har levererat avancerade tekniska produkter och lösningar till Bolloré-koncernen för användning i det innovativa bilpoolsprogrammet Autolib som ska lanseras i Paris med omnejd. Bilpoolen omfattar enbart elbilar.

– Den snabbt växande elbilsmarknaden kräver innovationer. SKF fokuserar på att utveckla nya erbjudanden för denna industri, säger Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive Division.

– Tack vare SKFs kunskap och flexibla tillverkning kunde vi leverera den tekniska lösningen för det här fantastiska projektet.

SKFs lösning bygger på lager med keramiska kulor och en avancerad sensorteknik. Den har utvecklats för att passa den elektriska drivlinan och för att nå den höga standarden på effektivitet och tillförlitlighet som krävs i det nya traktionssystemet.

Bolloré-koncernen kommer att driva Autolib i Paris-området. Programmet siktar mot
3 000 elbilar i bruk vid mitten av 2012 och förväntas minska koldioxidutsläppen med 22 000 ton per år. Samtidigt kommer trafikstockningarna att minska eftersom färre Paris-invånare behöver äga bilar. Ett 2 månaders fälttest med 66 elbilar på Paris gator påbörjades den 2 oktober, och de första bilarna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten den 1 december 2011.

Göteborg den 28 november 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till SEK 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, tel: 46 31-337 10 00, fax 46 31-337 17 22, www.skf.com

Prenumerera

Dokument & länkar