SKF levererar lager till 500 kinesiska lok

SKF har vunnit en order värd 14 miljoner euro från CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd., ZELC.

Den senaste konstruktionen av 500 elektriska lok för de kinesiska järnvägarnas stambanor kommer att förses med SKFs axelboxar och lager för drivsystem.

Det kinesiska järnvägsministeriet och ZELC har valt SKFs paketlösning på grund av SKFs unika erfarenhet och kunskap om avancerade applikationer för europeiska lok.

SKF är leverantör till världens järnvägsindustri med ett komplett sortiment av produkter och tjänster för alla slags järnvägsfordon, såsom höghastighetståg, lokomotiv, motorvagnståg, personvagnar, kollektivtrafik och godsvagnar.


Göteborg den 9 mars 2009


Aktiebolaget SKF
(publ.)
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2009 kl 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2008 var 63 361 miljoner kronor. Antalet anställda var 44 799.

Prenumerera

Dokument & länkar