SKF levererar övervakningssystem till vattenkraftstationerna vid Hojum, Harsprånget och Boden

Göteborg, 2014-04-07

SKF har vunnit tre order från Vattenfall att leverera fjärrövervakningssystemet IMXs online till vattenkraftverken vid Harsprånget, Boden och Hojum. SKF:s system består av hårdvaran IMXs som är en fast installation med 16 eller 32 mätpunkter samt analysprogramvaran Aptitude Observer. SKF stöttar även med analys och experthjälp.

Vattenkraftverken i Harsprånget och Boden ligger längs Luleälven och omfattar fem respektive två vattenkraftsturbiner. Anläggningen i Hojum, vid Göta älv, omfattar tre turbiner.

-      Vi är stolta över att leverera till Vattenfall med de speciella förutsättningar och krav som gäller för vattenkraften, säger Hans Steding kundansvarig på SKF.

SKF har lång erfarenhet av driftövervakning och levererar till flera energileverantörer. Längs Luleälven är till exempel 10 av 15 vattenkraftstationer utrustad med fjärrövervakningssystem från SKF.

IMX-systemet känner automatiskt av ogynnsamma vibrationer i maskinutrustningen genom fasta mätpunkter. Driftavdelningen får i sin tur information om tillstånd och avvikelser i maskinelementen för att i tid kunna vidta rätt underhållsåtgärd.

SKF levererar fjärrövervakningsutrustning till flera industrier globalt såsom energi, mineral, papper och marin. SKF driver dessutom forskning och utveckling på området tillsammans med Luleå Tekniska Universitet.

Aktiebolaget SKF

(publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera