SKF:s nya huvudkontor har bästa arbetsmiljön i Sverige

Report this content

SKF:s nya huvudkontor i Göteborg har den bästa arbetsmiljön i landet.  Det visar nyligen erhållna Well Platinum, en global certifiering för hälsa och välbefinnande.

– Vi är det första kontoret i Sverige som har klarat kraven för en Platinum certifiering, säger Angelica Lindström, som ansvarar för miljö, hälsa, säkerhet och välmående inom SKF Sverige.

Göteborg, 2021-10-22: Well är en global certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående. Certifieringen bygger på tio kategorier som bedöms enligt en 12-gradig skala. Här finns allt från luft och ljus till rörelse och mental hälsa.

- Välmående är en grundläggande faktor för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Mår vi bra, så är möjligheterna goda att vi även presterar bra, säger Angelica

Motion och mat sticker ut

Det som stack ut lite extra var de hälsofrämjande arbetet som SKF bland annat gör tillsammans med Feelgood och träningsanläggningen Kristinedal, som ligger på området.

–  Vi uppmanar hela tiden till rörelse och motion, att man inte bara sitter framför datorn, utan exempelvis tar promenadmöten eller rör sig på andra sätt under dagen.

Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder alla typer av arbetsplatser, både öppna miljöer och lite mer stängda för den som behöver lugn och ro. I ett av mötesrummen är stolarna utbytta mot träningscyklar, så deltagarna kan cykla samtidigt som mötet pågår.

– Vi ställer också väldigt höga krav på maten i vår restaurang så att medarbetarna kan göra ett hälsosamt matval. 

Först med Platinum

När poängen för Well-certifieringen skulle räknas samman blev det en positiv överraskning.

Totalt hade huvudkontoret samlat ihop 80 poäng av 120 möjliga, vilket räckte till Well Platinum, den högsta nivån i certifieringssystemet. SKF:s huvudkontor är först i Sverige med att klara de kraven.

Fem byggnader har Well certifiering nivå Guld i Sverige. SKF är först att nå Platinum. SKF:s huvudkontor har också sedan tidigare erhållit högsta miljöcertifieringen enligt den senaste LEED Platinum standarden, som är en internationellt erkänt certifieringssystem för hållbara byggnader.

Faktaruta:

Well Building Standard

Certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer. Certifieringen används för byggnader, kommersiella interiörer och stadsdelar. Det är ett globalt certifieringssystem anpassat för den svenska marknaden, men som ägs av den amerikanska icke-vinstdrivande organisationen International WELL Building Institute (IWBI).

I dag finns ett 40-tal Well-projekt i Sverige i olika faser av certifieringen.  Sex är certifierade, varav fem Guld och en Hälsa och säkerhet. SKF:s huvudkontor blir det sjunde certifierade projektet och först med att certifieras enligt den högsta nivån Platinum.

De tio kategorierna i en Well-certifiering: Luft, Vatten, Näring, Ljus, Rörelse, Termisk komfort, Akustik, Material, Mental hälsa, Samhälle

För information, kontakta:

Gösta Andersson SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 miljoner kronor och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera