SKF Tekniska gymnasium värd för EU-besök om yrkesutbildning

 De flesta eleverna på SKF Tekniska Gymnasium har jobberbjudanden redan före studenten och nästan alla i trean åker på utlandspraktik i nio veckor. 

Det har gjort att SKF blivit utsett till årets Erasmus+ -aktör i Sverige 2018. Den 27-28 mars står Skolverket och SKF som värdar för ett EU-besök om yrkesutbildning.

2019-03-27, Göteborg: SKF Tekniska Gymnasium är en av ett tio-tal fristående industriskolor i Sverige. Skolan är icke vinstgivande och baseras på skolpeng, men med stöd av SKF för att utbildningen ska hålla hög kvalitet. Det handlar i huvudsak om att finansiera elevernas utökade studiekurser.

– Vanliga gymnasieutbildningar omfattar 2500 poäng, våra elever läser ofta en bra bit över 3 000 poäng. Därför behöver vi extra finansiering för lärare och utrustning, säger Camilla Alenäs, rektor på SKF Tekniska Gymnasium.

Skolan har funnits sedan 1937. Redan då insåg SKFs grundare Sven Wingquist att han var tvungen att utbilda sin egen arbetskraft för att få rätt kompetens till verksamheten.

Situationen har inte förändrats.

– De industritekniska utbildningarna står inte direkt högt i kurs i den allmänna debatten, inte ens bland politiker. Ändå är det där jobben finns, säger Camilla Alenäs.

Två olika inriktningar finns på skolan: det studieförberedande Teknikprogrammet och det yrkesinriktade Industritekniska programmet med mindre matte och fysik.

– Vi låter dock alla våra elever välja till kurser för att få behörighet att söka till vilken utbildning de vill på en teknisk högskola, t ex Chalmers. Det är unikt. Det gör man inte på andra skolor för man har inte den ekonomin.

Även praktik är en viktig del av utbildningen. Normalt ingår ingen praktik på Teknikprogrammet, men på SKF Tekniska Gymnasium får alla elever 17 veckor praktik och dessutom möjlighet at praktisera utomlands, i första hand på någon av SKF:s fabriker i EU.

– Det här är dyrt och finansieras inte av SKF, därför söker vi pengar från EU-programmet Erasmus +.

Genom programmet kan bland annat skolor, söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder. Exempelvis för studier eller praktik.

Nyligen fick SKF pris som bästa Erasmus+ -aktör i Sverige under 2018.

– Vi tycker att praktik är jätteviktigt i utbildningen, där förankrar eleverna sina teoretiska kunskaper och det de lärt i Gymnasiets egen verkstad.

Camilla Alenäs tycker också att alla ska få chansen att åka, oavsett betyg eller ekonomi. Det får inte handla om detta, alla kan växa på olika sätt.

– Vi har elever från hela Göteborg och alla kranskommuner, det är vi stolta över och jag tror att det är en viktig orsak till att vi fick priset.

Den 27-28 mars arrangerar Skolverket ett EU-möte på skolan om yrkesutbildningar.

– Då kommer vi att få en möjlighet att lyfta fram hur vi arbetar.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

Camilla Alenäs, rektor SKT Tekniska Gymnasium, 070-537 19 59, epost: camilla.alenas@skf.com

Ulrika Wiklander, internationell koordinator SKF Tekniska Gymnasium, 070-382 13 27, epost: ulrika.wiklander@skf.com.

 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar