• news.cision.com/
  • SKF/
  • Tester visar att nydesignade stora tätade lager från SKF minskar fettförbrukningen i lagret upp till 99 procent vid användning i krossar av sten och malm

Tester visar att nydesignade stora tätade lager från SKF minskar fettförbrukningen i lagret upp till 99 procent vid användning i krossar av sten och malm

Report this content

Nydesignade stora lager från SKF som används i applikationer som gruvmaskiner minskar fettförbrukningen i lagret upp till 99 procent och varar upp till dubbelt så lång tid som konventionella öppna lager, vilket förlänger livslängden och minskar kostnaderna.

Göteborg den 6 oktober 2021: SKF har utökat sitt sortiment av stora lager för stenkrossar med en tätad version som förlänger livslängden.

Stora sfäriska rullager i Explorer utförande i 241-serien är nu tillgängliga upp till 1250mm innerdiameter. Serien används ofta i krossar av malm, sten och råmaterial i cement- och gruvindustrin.

"Att använda tätade lager är det bästa sättet att öka drifttiden under driftintervallen", säger Daniel Ortega, Product Line Manager för Sealed SRB:s på SKF. "Det är en långsiktig investering som ökar maskinens tillgänglighet och tillförlitlighet."

Den nya versionen – som är tätad på båda sidor – ger upp till dubbelt så lång livslängd som ett öppet lager och har i tester visat att den minskar fettförbrukningen med upp till 99 procent. I en kross för malm och råmaterial  används vanligtvis fyra stora sfäriska rullager. Under ett underhållsintervall på tre månader används normalt 540 kg fett för vissa storlekar. Med SKF:s tätade Explorer sfäriska rullager behövs endast sju kg fett under samma intervall vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Dessutom kan de tätade lagren återtillverkas två gånger, vilket ytterligare förlänger livslängden. Detta ökar produktiviteten och maskinens tillgänglighet samtidigt som den sänker den totala ägandekostnaden.

Det nya lagret har designats om för att ha en högre bärförmåga. Lager med en innerdiameter under 1000 mm har en HNBR-tätning som behålls av en snäppring. Större lager använder en G-ECOPUR tätning som är fäst på lagrets yttre ring.

Det tätade lagret kan användas på egen hand eller som en del av en SKF-trebarriärlösning. Typiska användningsområden är inom gruv-, mineralbearbetnings- och cementindustrin.

Lager för malm- och mineralkrossar slits ofta ut eftersom ineffektiv tätning leder till smörjmedelsförorening. De förseglade lagren övervinner detta problem, vilket ger flera fördelar.

För det första medför lagerhaveri underhållsstopp, vilket i sin tur innebär högre risk för olyckor, skador och dyra driftstopp.

För det andra ger den nya designen underhållsfördelar, vilket innebär att istället för att stoppa produktionen för förebyggande underhåll av lagret, bestämmer slitaget på rullpressrullen när en service behövs.

Lagren finns med korta leveranstider – även i de största storlekarna.

Aktiebolaget SKF

      (publ)

För information, kontakta:

Gösta Andersson SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: gosta.andersson@skf.com

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. År 2020 var 74 852 MSEK och antalet anställda 40 963. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Prenumerera

Media

Media