Paneldebatt-vagslitageskatt


Fotograf: Patrik Lundin

Från Vänster: Karin Svensson Smith, (MP) Ordförande i trafikutskottet. Patrik Lundqvist (S), Ledamot Skatteutskottet. Anders Åkesson (C) Ledamot Trafikutskottet. Jessica Rosencrantz (M)Trafikpolitisk talesperson.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Relaterade releaser