Få vuxenelever kan påverka studietempo

Vuxenutbildning ska präglas av individanpassning, trots det tycker bara hälften av eleverna inom sfi och komvux på grundläggande nivå att de kan studera i den takt som de själva vill. Det visar en attitydundersökning som Skolverket nu genomfört för första gången.

– Det är en utmaning att anpassa vuxenutbildningen för de enskilda eleverna. Samtidigt är det avgörande för att utbildningen ska bli effektiv, säger Ola Höckert, undervisningsråd på Skolverket.

Undersökningen visar att drygt två av tio vill studera snabbare och nästan lika många vill gå långsammare fram bland elever inom sfi och komvux på grundläggande nivå. Hälften svarar att de alltid eller nästan alltid kan studera i den takt de vill. Inom komvux på gymnasial nivå är det något fler, drygt 60 procent, som svarar att de kan studera i den takt de vill. Också lärarna ger en bild av att det finns brister när det gäller individanpassning. Framför allt tycker många lärare att de inte ges förutsättningar att stödja elever som har svårigheter i sina studier.

Många vuxenelever trivs med utbildning och lärare

Undersökningen visar att eleverna ofta trivs bra med sin utbildning. Omkring nio av tio elever inom sfi och komvux på grundläggande nivå trivs bra på skolan där de studerar och med andra elever. Inom komvux på gymnasial nivå är det nästan nio av tio som trivs bra med sina studier. De allra flesta elever inom vuxenutbildningen trivs också bra med sina lärare och anser att lärarna gör ett bra jobb. Mest nöjda är eleverna inom sfi, där sju av tio trivs mycket bra med sina lärare och ytterligare två av tio trivs ganska bra. En klar majoritet av eleverna både i sfi och komvux anser att lärarna gör ett bra jobb och att de bland annat är bra på att undervisa och på att ge hjälp och stöd vid behov.

Lärare tycker det är meningsfullt att gå till jobbet

I stort sett alla lärare inom vuxenutbildningen trivs bra med eleverna och att drygt nio av tio trivs bra med sina kollegor. De allra flesta tycker också att det känns meningsfullt att gå till jobbet. Men tre av tio har ändå allvarligt övervägt att byta yrke under det senaste året och fyra av tio har allvarligt övervägt att byta arbetsplats.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att ge en nationell bild av elevers och lärares attityder till vuxenutbildningen. Undersökningen genomfördes under hösten 2012 i form av fyra olika enkäter. Skolverket har genomfört undersökningen på uppdrag av regeringen. Det är inte möjligt att redovisa resultaten på regional eller kommunal nivå.

Kontakt

Ola Höckert, undervisningsråd, 08-527 334 90

Helena Wintgren, undervisningsråd, 08-527 334 58

Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

För mer information gå in på www.skolverket.se

Taggar: