Presskonferens: PISA 2015 presenteras

Hur bra är svenska elever i läsförståelse, matematik och naturvetenskap? Har elevernas kunskaper blivit bättre eller sämre jämfört med den förra PISA-undersökningen? Resultaten från PISA 2015 presenteras vid en presskonferens på Skolverket 6 december 11.00.

Vid presskonferensen presenteras Skolverkets PISA-rapport med fokus på de svenska resultaten. I rapporten finns även jämförelser med andra länder som deltar i PISA. Vid presskonferensen medverkar bland andra Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

När: 11.00 tisdag 6 december

Var: Fleminggatan 14, Stockholm, plan 6.

Presskonferensen direktsänds även på www.skolverket.se

Mer om PISA

PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Undersökningen organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 2015. I Sverige deltog nästan 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar