Uniti och Smart Eye i samarbete kring eye tracking i ny elbil

Idag kommer den nya elbilen från Uniti att visas för världspressen. Precis som den senaste Iphone-modellen kommer Unitis bil att använda ansiktsigenkänning för att kunna läsa och förstå förarens ansiktsuttryck. Uniti och Smart Eye samarbetar för att ta fram den bästa teknologin för detta. Smart Eye ställer ut sin senaste teknologi på dagens världspremiär av elbilen i Landskrona. 

Smart Eyes förarövervakningsteknologi och Smart AI lösning kommer att leverera sensorer och teknologi som stödjer Head up Display (information projiceras framför förarens synfält utan att denna behöver ta blicken från vägen) med Augmented Reality (AR) funktioner, komforthöjande funktioner baserade på ansiktsigenkänning och säkerhetsfunktioner som läser förarens tillstånd och anpassar upplevelserna därefter. De här avancerade funktionerna utnyttjar den oerhörda processorkraften i SoC, som tillhandahålls av Nividia. Smart AI är en plattform som stödjer vanliga förarövervakningsalgoritmer men också avancerade neurala nätverk som används för att förstå människan på ett djupare plan och som har utvecklats av Smart Eyes nyligen etablerade AI-team. Ansiktsigenkänningsfunktioner kommer att sträcka sig från automatiska smileys baserade på ansiktsuttryck till en spännande nära framtid där bilen kommer att ha en djupgående förståelse för förarens tillstånd, känslor och intentioner, med avsikt att förbättra säkerheten och förarupplevelsen.  

Unitis val av Smart Eye som partner för att utveckla förarövervakning och Smart AI grundar sig på en gemensam vision för betydelsen av förarinteraktion i morgondagens bilar. Kristoffer Syversen, Head of Software och Electronics på Uniti, säger: ”Förarinteraktion som är baserad på förarens känslor och intentioner är en central del av det fordon vi lanserar. Vår framtidsbil kommer att kunna anpassa nivån på information, feedback och hela upplevelsen utifrån förarens sinnesstämning. Vår holistiska hållbarhetsvision inkluderar idéen att många förare kommer att dela samma bil, en idé som kommer att underlättas med ansiktsigenkänning, eftersom bilen genom att identifiera föraren kommer att anpassa inställningar momentärt till de olika användarna. Smart Eye är en utmärkt partner för oss när vi utforskar de tekniska möjligheter som vi behöver, idag och imorgon.” 

För mer information
Martin Krantz, VD Smart Eye AB    
Mobil: 070-329 26 98
Email: 
martin.krantz@smarteye.se 

Om Uniti
Uniti existerar för att designa, producera och leverera ultramoderna, högpresterande, premium elbilar till massorna.

Uniti-fordon är lättviktiga och konstruerade med ett särskilt fokus på holistisk hållbarhet. Fordonet kommer att lanseras den 7 december 2017 i sin produktionsanläggning i Landskrona med de första leveranserna under 2019.

Om Smart Eye
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 16 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fyra globala fordonskoncerner. http://corp.smarteye.se 

Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. 

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några.

Prenumerera

Dokument & länkar