Valberedningens förslag rörande styrelse för Smart Eye inför årsstämman 2019

Report this content

Valberedningen föreslår att Cecilia Wachtmeister och Eva Elmstedt väljs som nya styrelseledamöter i Smart Eye AB.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Krantz, Magnus Jonsson, Lars Olofsson och Anders Jöfelt samt nyval av Cecilia Wachtmeister och Eva Elmstedt. Anders Jöfelt föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Staffan Hansson och Per Aniansson har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Cecilia Wachtmeister

Cecilia Wachtmeister, född 1966, är verksam som Executive Vice President Business & Group Functions på KAMBI Plc. Cecilia har en MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola, och har innan sitt nuvarande uppdrag mångårig erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB. Cecilia är även styrelseledamot i HMS Networks AB.

Eva Elmstedt

Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Eva var tidigare EVP Global Services i Nokia Networks och Nokia Siemens Networks samt verksam inom ledande befattningar i bl.a. Ericsson AB, operatören 3 och Semcon.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Proact IT Group AB och ledamot i Addtech AB, Gunnebo AB, Thule Group AB, Arjo AB och Axiell Group AB.
Aktieinnehav i Smart Eye: 3 000 aktier

Valberedningen  

Valberedningen i Smart Eye utgörs av Mary Irwin (Valberedningens ordförande), Evert Carlsson, Linda Jöfelt, Oskar Krantz och Anders Jöfelt (Smart Eyes ordförande).

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 15 maj 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

För mer information:

Mary Irwin
Valberedningens Ordförande
Email: mary@irwinkrantz.se  

Om Smart Eye

Det ledande gränssnittet mellan mänsklig och artificiell intelligens. Smart Eye utvecklar AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.  

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research.  

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några. http://smarteye.se/ 


Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: