Äntligen är Tvärförbindelse Södertörn fullt finansierad

Report this content

Vart fjärde år beslutar riksdagen om en ny infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för anslag till transportsystemet. Inom ramen för propositionen fattar regeringen beslut om en nationell plan för transportsystemet. Trafikverket har nu presenterat åtgärdsplaneringen som ligger till grund för regeringens framtida beslut om nationell plan.

En av de viktigaste beskeden är att Tvärförbindelse Södertörn är med och är fullt finansierad.

Det här är en fantastisk nyhet för Södertörn och hela Stockholms län. Idag är det köbildning och omvägar på hela Södertörn för att den här vägen saknas. Det är inte bra för varken miljön eller tillväxten. Tvärförbindelsen kommer underlätta för alla som ska pendla, alla företag i Södertörn och är viktig för hela Sverige då godset från Norviks hamn kommer få en enklare väg vidare i Sverige, säger Jens Sjöström, oppositionsregionråd.
 

Det är väldigt bra för Sverige och Stockholmsregionen att en socialdemokratisk regering nu ser till att tillskjuta tillräckligt mycket medel i infrastruktursatsningar för att detta ska bli av. Projektet har försenats i flera tidigare nationella planer då de moderatledda regeringarna inte förmådde avsätta tillräckligt med medel i tidigare nationella planer, fortsätter Jens Sjöström, oppositionsregionråd.
 

Vi socialdemokrater har arbetat för att tvärförbindelsen ska bli fullt finansierad i många år. På Södertörn bor hälften av Stockholmsregionens invånare men där finns bara 1/3 av alla arbetsplatser. Att det finns goda pendlingsmöjligheter är därför en viktig jämlikhets och tillväxtfråga. Tvärförbindelsen kommer bidra till att utvidga arbetsmarknadsregionen, avslutar Jens Sjöström, oppositionsregionråd.

Fakta

Tvärförbindelse Södertörn är en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång – och cykelväg längs hela sträckan. Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå mellan E4/E20, vid Vårby Backe i Kungens Kurva via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun.

Presskontakt:
Emma Nilsson

Pressekreterare
Socialdemokraterna i Region Stockholm 
emma.nilsson@regionstockholm.se
070 – 737 32 04

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera