Citat

Nu är det dags att höja ambitionerna för Region Stockholm. Jag kommer arbeta för en högre tillväxt och starkare konkurrenskraft, för fler företag som växer samt en jämlik och tillgänglig välfärd och sjukvård. Därför vill jag luckra upp den hämmande blockpolitiken i regionen och tillsammans med alla partier som delar mina ambitioner arbeta för en starkare Stockholmsregion
Aida Hadzialic, nyvald regionråd för Socialdemokraterna i Region Stockholm.
Det gör mig oroliga att höra om alla barnmorskor som slår larm. Att den ansvarige landstingspolitikern i detta läge förnekar att vi har en förlossningsvård i kris är under all kritik. Jag tycker det är hög tid att den styrande alliansen att lyssna till barnmorskorna och se till att vi får en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
Dag Larsson oppositionslandstingsråd (s)
En fråga som ligger mig varmt om hjärtat är barnsjukvården. Men just nu gör den mig mest sömnlös. Jag ser med stor oro på att den moderatledda landstingsalliansen fortfarande inte klarat av att lösa platsbristen inom barncancervården trots åtta år vid makten. Nu lovar de en platsgaranti, jag betvivlar inte den goda viljan, men det bekymrar mig att de inte säger hur eller när den ska uppfyllas. Jag vill se konkreta lösningsinriktade åtgärder.
Erika Ullberg
Får vi vara med och styra landstinget efter valet kommer vi direkt att slopa zonerna och införa enhetstaxa. När resenärerna kan röra sig fritt och till samma pris i hela länet blir det enklare att söka och tacka ja till jobb längre bort från hemmet.
Erika Ullberg, trafiklandstingsråd i opposition och 2:e vice ordförande i SL
I vårt framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta.
Helene Hellmark Knutsson
Om Stockholmsregionen ska ligga i framkant måste tunnelbanan byggas ut, det skulle minska både trängseln i kollektivtrafiken och på vägarna.
Helene Hellmark Knutsson
Vi vill se en uppgörelse som innefattar en strategisk satsning på hela vårt underdimensionerade tunnelbanenät. Det är avgörande för hela Stockholms utveckling och tillväxt.
Helene Hellmark Knutsson
Medans Moderaterna drömmer om ett spårvägsnät för 40 miljarder vill Socialdemokraterna investera i det starka och befintliga trafiksystem som Stockholm redan har och som uppskattas mest av stockholmarna själva- tunnelbanan.
Helene Hellmark Knutsson
Tunnelbanan är ett system vars olika delar inte kan utvecklas separat. Möjligheten att skapa nya bostäder och bättre kollektiva förbindelser till arbete och studier hänger ihop.
Helene Hellmark Knutsson
I rådande väglag skulle det vara önskvärt med nationella krav på fordonsteknisk kapacitet, till exempel fyrhjulsdrift, för att inte behöva vara utelämnade till försvarets bandvagnar för att ta hand om de svårast sjuka patienterna. Regeringen måste skapa mer enhetliga krav på ambulanssjukvården.
Dag Larsson
Till och med statsministern har förstått att tunnelbana ger större exploateringsmöjligheter för både bostäder och arbetsplatser. När ska landstingsmoderaterna gör detsamma?
Erika Ullberg
- Socialdemokraterna vill ha en rättvis ersättningsmodell där medborgarnas behov blir vägledande för hur våra gemensamma skattemedel fördelas.
Helene Hellmark Knutsson
- Moderaterna har misslyckats med att investera i rätt projekt och hushålla med skattebetalarnas pengar. Att bara flytta resenärer från buss till spårväg i innerstaden ger inte tillräckligt många nya betalande resenärer och då får man till slut underskott.
Helene Hellmark Knutsson
Spårväg sägs ibland vara billigare än tunnelbana men i det här fallet är det precis tvärtom.
Erika Ullberg
Den borgerliga majoriteten måste svara på vad det innebär för Stockholms läns landsting om Skanska säljer sin del innan kontraktstiden löpt ut.
Helene Hellmark Knutsson
Socialdemokraterna lanserar som första parti en konkret politik som stärker innovationsförmågan och ökar effektiviteten i både sjukvården och kollektivtrafiken.
Helene Hellmark Knutsson