Det är inte rimligt att de som behöver färdtjänst inte beviljas tillstånd säger Socialdemokraterna i Region Stockholm

Report this content

Media har de senaste veckorna frekvent rapporterats att personer med allvarligt nedsatt synförmåga nekas färdtjänsttillstånd av bland annat Region Stockholm. Därför kräver nu Socialdemokraterna mer information och att åtgärder vidtas.

  • I färdtjänstnämnden har vi inte fattat några politiska beslut om att förändra riktlinjerna i syfte att försvåra för den här gruppen att få rätt till färdtjänst. Som folkvalda ledamöter måste vi givetvis ges möjlighet att både sätta oss in i förslag men också möjlighet att säga ifrån innan förslag som missgynnar medborgare genomförs, säger Conny Fogelström (s), 2:e vice ordförande i färdtjänstnämnden.

Synskadades riksförbund menar att det på senare år skett en förskjutning i synen på personer med synskada och att personer som tidigare fått färdtjänst har blivit av med den och att personer vars synnedsättning tidigare räckte som skäl för att bli beviljad färdtjänst numera inte får det beviljat. Detta beror bland annat på ny domstolspraxis.

  • I och med den nya domstolspraxis som nu tyvärr kommit till efter att Region Stockholm och några regioner till fattat nekande beslut rörande färdtjänsttillstånd och dessa beslut efter överklagan fastställts i övre instans kommer det krävas lagändringar för att tydliggöra vad den ursprungliga intentionen med färdtjänstlagen var. Detta är en fråga som därför infrastrukturdepartementet har all anledning att förtydliga i lagstiftningen, säger Jens Sjöström (s), oppositionsregionråd med ansvar för trafikpolitiken.
  • Lagändringar tar tid. Vi socialdemokrater begärde på senaste färdtjänstnämnden en genomlysning av hur det har sett ut med beviljade färdtjänsttillstånd de senaste åren. Vad vi vet är att antalet beviljade tillstånd har sjunkit från ca 70 000 till ca 65 000 och vi måste gå till botten med varför det har blivit så. Vi vill se en återgång till de tolkningar som gjordes innan denna nya praxis uppstod. Rättighetslagstiftningen är alltid bottenplattan men Region Stockholm behöver faktiskt inte lägga sig på den absoluta miniminivån. Vi kan förstås vara betydligt bättre än så och det tycker jag vi ska vara när domstolspraxis försämrat situationen jämfört med vad som var lagstiftarens intentioner när den infördes, avslutar Conny Fogelström.

Presskontakt:
Viktor Stenlöf 

Pressekreterare
Socialdemokraterna i Region Stockholm 
viktor.stenlof@sll.se 
070 – 737 32 47

Prenumerera