Med anledning av BB Sophias stängning: (S) kräver utökad förlossningskapacitet på länets akutsjukhus

På grund av Alliansens ansvarslösa politik står nu förlossningsvården och blivande mammor inför en krissituation, där landstinget inte kommer att kunna garantera en förlossningsplats när det är dags. Fler kommer att tvingas föda någon annanstans än där de valt och många kommer att tvingas åka till Uppsala eller Gävle.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kräver:

  • Omedelbart utökad kapacitet på Stockholms läns landstings egna förlossningskliniker för att ta emot de cirka 3 300 kvinnor som nu står utan förlossningsplats.

  • Att landstinget påskyndar byggandet av en förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus för att möta den brist på 2 000 förlossningsplatser som, oavsett BB Sophias vara eller icke, är prognosticerat år 2018. 

  • En långsiktig och realistisk plan som garanterar förlossningsplatser på akutsjukhusen inom Stockholms läns landsting.

    –  Vi har idag nåtts av beskedet att Praktikertjänst har beslutat att stänga BB Sophia. Jag förstår att de gör det. Moderaterna har satt dem i omöjlig situation. Alliansen naiva tilltro till marknadslösningar har försatt de blivande mammorna i Stockholm i den här otrygga och osäkra situationen. Förlossningsverksamhet ska bedrivas vid akutsjukhusen så att kostnader för intensiv- och akutvård kan delas med andra. Därför kräver vi att förlossningskapaciteten på länets sjukhus byggas ut på bland annat Södertälje, S:t Göran, Danderyd och Karolinska, säger Erika Ullberg oppositionsfinanslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting.

    – De blivande mammorna inom Stockholms läns landsting står nu inför ett otryggt kaos. Ett kaos som hade gått att undvika. Alliansen tvingade igenom att förlossning skulle organiseras som ett vårdval, det vill säga, att en utbyggnad av förlossningsvården endast skulle ske genom etablerandet av privata aktörer utanför akutsjukhusen – mot vår uttryckliga vilja och helt i motsats till sunt och logiskt tänkande,  säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting.

Presskontakt, Anna-Karin Greninger, 070-737 44 66

Prenumerera

Media

Media