Regeringen bör investera i Tvärförbindelse Södertörn

Report this content

I april fattar regeringen beslut om framtidens stora infrastrukturinvesteringar. Socialdemokraterna föreslog under tisdagen på Landstingsstyrelsens möte att Landstinget ska uppmana regeringen att prioritera Tvärförbindelse Södertörn först av nya vägbyggen i regionen. Socialdemokraterna beklagar att Moderaterna valt att inte stå bakom denna prioritering. 

– Tvärförbindelse Södertörn gagnar hela regionen och nu behövs beslut om både byggstart och full finansiering av regeringen. Det finns flera viktiga vägbyggnader men vi Socialdemokrater orkar också prioritera och anser att Tvärförbindelse Södertörn ska byggas först, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

Socialdemokraterna i landstinget vill att Tvärförbindelse Södertörn ska byggas med byggstart 2020 och att regeringen står för full finansiering av vägen. Det finns också en bred blocköverskridande samsyn mellan kommunerna i Stockholms län om att Tvärförbindelse Södertörn är den mest prioriterade vägutbyggnaden.

– Detta är en viktig investering för hela länet då den skulle korta restiderna för såväl bil- som kollektivtrafik samt gynna företagstillväxten. Tvärförbindelse Södertörn skulle också möjliggöra superbussar som kan avlasta hela kollektivtrafiken. Jag tycker därför det är tråkigt att de styrande Moderaterna inte vågar sätta ner foten, säger Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd (S).

 

För frågor och vidare information kontakta:

Fredrik Strelert

Biträdande pressekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

fredrik.strelert@sll.se

070-737 37 43 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media