S-budget 2016: Ny tunnelbanelinje och fem nya sjukhus

Report this content

Mindre byråkrati och mer gemensamma investeringar - för att alla som bor här ska få tillgång till en god vård och kollektivtrafik. Fyra nya närsjukhus i Tumba, Handen, Barkarby och Skärholmen, och ett nytt akutsjukhus på södra sidan är några av förslagen i Socialdemokraterna i Stockholms läns landstings budgetförslag för 2016.

Arbetspendlarna ska inte betala notan för SL:s dåliga ekonomi, antalet resenärer måste öka. Därför föreslår Socialdemokraterna att SL-taxan inte höjs och att ett första spadtag tas för att gräva ned Odenplans tunnelbanestation. Detta för att på sikt bygga en ny tunnelbanelinje från norr till söder och snabbussar på Förbifarten och Södertörnsleden.

I Stockholmsregionen ska alla få chansen till ett gott liv. Vi är fast övertygade om att det är när alla, inte bara några, får goda möjligheter att ta sig till ett arbete, skola, utbildning och bostad och har närhet till vård av bästa tänkbara kvalitet som vi skapar de bästa förutsättningarna för framtidens tillväxt, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Socialdemokraterna vill inte höja skatten eller SL-taxan utan vill istället kraftigt minska både den centrala sjukvårdsadministrationen och konsultkostnaderna och ställa högre krav på lönsamhet i investeringar. Finansiering kommer även ske genom att sälja gamla sjukhusfastigheter som lämpar sig bättre för bostäder. Detta stärker landstingets ekonomi och skapar ett ökat investeringsutrymme.

– Stockholmsregionen växer och det krävs investeringar Det förutsätter i sin tur prioriteringar av utgifter och investeringar. Skatteintäkterna i Stockholms läns landsting växer nästa år med drygt tre miljarder kronor, men kostnaderna ökar just nu med det dubbla. Det beror bland annat på en svällande byråkrati och konsultkostnader samt misslyckade investeringar där miljarder har försvunnit till ingen eller begränsad nytta. Det vill vi ändra på, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Budgetförslag hälso-och sjukvård:

 • Fyra nya närsjukhus med närakuter

 • Ett nytt akutsjukhus på södra sidan

 • Återställ ersättningarna för medicinska aborter till den tidigare nivån

 • Sänkt egenavgift för p-piller till 60 kr

 • Avgiftsfri sjukvård för patienter över 85 år

 • Avgiftsfri barnsjukvård

 • Nej till höjda avgifter för elrullstolar

 • Lex Åke – ingen äldre ska ramla mellan stolarna!

 • Total översyn av vårdvalen

 • Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor

 • Garantera en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning

 • Inför särskilda Jourläkarbilar för barnfamiljer

 • Avgiftsfri ambulanssjukvård


Budgetförslag trafik:

 • Ingen höjd SL-taxa
 • Digitalisering av SL
 • Strategisk tunnelbaneutredning för ny nord/sydgående linje
 • Framtidssäkrad stationslösning för Odenplan
 • BRT Södertörn/Stockholmsbågen
 • Samlad trafikstart 2021 för Kistagrenen tvärbana
 • Höj kapaciteten på Saltsjöbanan
 • Spårväg city till Centralen

För hela budgetförslaget, läs Socialdemokraterna i SLL Budget 2016.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media