S presenterar nio helt nya insatser för att minska skillnaderna i hälsa i Stockholms länPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2010-07-26

(S) presenterar nio helt nya insatser för att minska skillnader i hälsa i Stockholms län Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting lanserar idag en storsatsning på förbättrad folkhälsa. Genom nio helt nya insatser vill Socialdemokraterna förbättra den förebyggande hälsovården, bland annat start av en ny Hälsocentral på T-centralen, sommaröppna ungdomsmottagningar och ett nytt generaluppdrag om förebyggande insatser för alla vårdcentraler, vilket bland annat innebär att rökavvänjning, insatser mot riskbruk av alkohol och insatser mot fetma blir naturliga inslag i vårdutbudet över hela länet.

– De stora hälsoskillnaderna i vårt län är onödiga och djupt orättvisa därför måste vi göra allt för att åtgärda dem, säger oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan, som en kommentar till Socialdemokraternas förslag att tillsätta en stockholmskt tvärpolitisk Marmotkommission för att ta fram olika förslag för att minska de stora skillnaderna i hälsa i Stockholms län.

– En hälsocentral på T-centralen är ett viktigt steg mot en mer tillgänglig hälsobyggande vård. När man väntar på att tåget eller T-banan ska komma ska möjligheten finnas att slinka in för att exempelvis ta blodtrycket, kolla blodsocker eller ställa frågor om hälsa. Vi vill att det ska vara lätt och smidigt att göra folkhälsobyggande kontroller, säger Ilija Batljan.

– Det är minst sagt märkligt att många ungdomsmottagningar inte håller öppet under sommaren, då de behövs som mest, säger Ilija Batljan.

– En god folkhälsa är oerhört viktigt. Omkring 70 procent av den åtgärdbara sjukligheten är kopplad till livsstilsrelaterade faktorer som rökning, alkoholriskbruk och fetma. Därför kommer vårdcentralerna i det gemensamma rödgröna förslaget till nytt vårdval, Hälsoval Stockholm, ges tid och mer resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vinner vi landstingsvalet lovar jag en omställning av sjukvårdens resurser mot mer förebyggande och hälsofrämjande arbete, avslutar Ilija Batljan.

FÖRSLAGEN I KORTHET: 1. En stockholmsk s.k. Marmotkommission ska tillsättas för att ta fram olika förslag för att minska de stora skillnaderna i hälsa i Stockholms län.
2. Start av H-centralen på T-centralen.
3. Ungdomsmottagningarna ska hållas öppna under sommaren.
4. Öka vårdcentralernas inriktning på förebyggande hälsovård.
5. Hälsocentraler i drift tillsammans med pensionärs- och patientorganisationer. I Danmark finns en modell för hälsofrämjande rehabilitering där patientgrupper med stroke, hjärt-kärlsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, astma/allergi, diabetes, kol och övervikt i grupp lär sig att leva ett mer hälsosamt liv. Vi vill utreda möjligheterna till Hälsocentraler i samverkan med patientorganisationerna och pensionärsorganisationerna.
6. Hälsokommunikatörer. Socialdemokraterna vill investera i hälsokommunikatörer för att förbättra folkhälsan. Uppdraget innebär att vara en resurs som kan lotsa människor rätt och verka för en sundare livsstil. Hälsokommunikatörerna ska bland annat finnas på vårdcentraler och akutmottagningar, men också i bostadsområden och skolor i områden med sämre folkhälsa. 7. Utvecklat samarbete med idrottsrörelsen och föreningslivet för att öka alla barns möjligheter till en rik fritid och mer fysisk aktivitet.
8. Ställa hälso- och sjukvårdens kompetens till förfogande för de skolor och förskolor som vill bli hälsocertifierade, genom en systematisk genomgång av skolmat, skolhälsovård, motion på schemat och uppmuntrande till aktiv lek.
9. Extra resurser ska avsättas för att främja folkhälsoforskning bl.a. interventionsforskning när det gäller förebyggande av kroniska sjukdomar.Presskontakt: Anders Lönn, planeringschef, 070-737 41 45, anders.lonn@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Prenumerera

Dokument & länkar