S satsar på en trygg och sammanhållen förlossningsvård

Report this content

Trots att antalet förlossningar i Region Stockholm minskar ökar antalet kvinnor som hänvisas till andra län för att föda. Detta kan ses som ett tecken på att det brist på såväl personal som förlossningsplatser. Socialdemokraterna satsar 155 miljoner kronor på förlossningsvården för att stärka vården under hela graviditeten, möjliggöra för mer personal och fler i utbildning.

Socialdemokraterna satsar därför under en fyraårsperiod ytterligare 155 miljoner på förlossningsvården. De vill även införa en garanti om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, stärka eftervården samt anställa och utbilda fler barnmorskor.

Du ska kunna vara trygg med att få föda på den förlossningsklinik du valt och inte bli hänvisad till ett annat län. Genom att utöka resurserna till förlossningsvården kan vi anställa mer personal och införa en garanti om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, säger Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S).

Alla kvinnor ska ha en trygg förlossningsupplevelse

I Region Stockholm har graviditetsförloppet delats upp i flera isolerade vårdområden. Under en graviditet kan föräldrar behöva söka sig till separata instanser, med följden att insatserna ges av flera olika barnmorskor allteftersom graviditeten fortlöper. Socialdemokraterna föreslår reformer i syfte att skapa kontinuitet och trygghet under hela graviditeten. S vill avveckla vårdvalen inom förlossning gynekologi, för att ersättas med en sammanhållen vårdkedja där en kontaktbarnmorska har en koordinerande funktion inom eftervården.

Region Stockholm har länge legat haft en hög förekomst av allvarliga förlossningsskador. I den senaste statistiken från 2018 låg alla förlossningskliniker i regionen över riksgenomsnittet.  För att minska förlossningsskadorna vill Socialdemokraterna att utöka utbildningsinsatser för barnmorskor och utreda en centrumbildning med syfte att bedriva forskning och utbildning inom området.


Det ska vara en trygg upplevelse att välkomna ett barn till världen. Därför måste vi länka samman vården före, under och efter förlossning. Forskning och utbildning för att förhindra förlossningsskador måste förstärkas – där ska vi vara bäst i landet, säger Talla Alkurdi, Oppositionsregionråd (S).

Förlossningsvården bärs av personalen

Trots att Region Stockholm sedan 2017 har fått mer än en halv miljard kronor i statsbidrag till förlossningsvård så har antalet barnmorskor minskat på flera kliniker. Barnmorskorna hade under 2018 en personalomsättning på 18 procent, högst av alla yrkesgrupper i Region Stockholm. Socialdemokraterna vill bryta trenden genom att införa mer flexibla arbetstidsmodeller, möjlighet till arbetstidsförkortning och en transparent lönestruktur som belönar erfarenhet.


En grundförutsättning för att vi ska skapa en trygg förlossningsvård är att vi har tillräckligt med personal. Att arbeta på förlossningen ska vara ett givet val för en barnmorska och bättre lönevillkor, flexibla arbetstidsmodeller och betald utbildning är steg i den riktningen, säger Talla Alkurdi, Oppositionsregionråd (S).

Några av satsningarna i Socialdemokraternas budgetförslag

  • 155 miljoner kronor mer till förlossningsvården under en fyraårsperiod.
  • Varje barnmorskemottagning ska ha ett samverkansavtal med minst en förlossningsklinik.
  • Alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp.
  • Eftervården ska utvidgas så att kontroller hos både barnmorska och fysioterapeut efter förlossning blir norm.
  • Det ska utredas huruvida Karolinska Huddinges upplägg med så kallade universalrum, som kan användas för vård under graviditeten såväl som vid förlossning och eftervård, kan tas vidare till fler förlossningsavdelningar.
  • En utbildningssatsning på 375 miljoner kronor mer än det blågröna styret under en fyraårsperiod. Satsningar ska bland annat gå till betald specialistutbildning för fler sjuksköterskor.
  • Nyutexaminerad personal ska under sitt första år få ett introduktionsprogram med handledning.

Hadi Ala                                                                     
Pressansvarig
Socialdemokraterna i Region Stockholm
Box 22550, 104 22 Stockholm
Besök: Hantverkargatan 45
Telefon: 070 – 737 65 70
E-post: hadi.ala-ala@sll.se

Prenumerera

Media

Media