Socialdemokraterna i Region Stockholm – Förslag till budget 2022

Report this content

Det är dags att göra upp med den ekonomiska misskötseln av Region Stockholm. Människor måste få vård i tid och vård efter behov.

I dag presenterar Socialdemokraterna i Region Stockholm sin oppositionsbudget för 2022. Region Stockholm behöver en ekonomisk sanering och tydliga omprioriteringar måste göras i landets rikaste region för att vård efter behov ska garanteras. Socialdemokraterna i Region Stockholm väljer att omprioritera inom ram samtidigt som skattesatsen lämnas oförändrad. Vi föreslår kraftiga satsningar på sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen.

  • Landets rikaste region måste sluta underfinansiera sina kärnverksamheter. För det krävs politiskt ledarskap bort från slöseri till en starkare sjukvård. Sjukvårdens kärna måste stärkas, det vill säga sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen. Vårdpersonalen på sjukhusen ska få fler kollegor i stället för fler varsel, fler vårdcentraler ska öppna i hela regionen och vårdköerna ska kortas. Vi är Sveriges rikaste region med den högsta skattesatsen. Men pengarna måste sluta slösas bort på konsulter, svällande byråkrati och jävsaffärer, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i opposition.
  • Vi har landets längsta väntetider på akuten. 25 personer dör varje år på grund av detta. Därför satsar vi på att öppna fler vårdplatser med mer vårdpersonal istället för nya privatiseringar, säger Talla Alkurdi (S) regionråd i opposition.
  • Otryggheten är ett växande problem. Med vårt trygghetspaket i kollektivtrafiken tar vi ett steg mot ett tryggare Stockholm, säger Jens Sjöström (S) regionråd i opposition,
  • Konsekvensen av att Region Stockholm bedriver en dålig personalpolitik blir att människor söker sig från verksamheterna. Vi måste ta hand om vår personal! Därför går vi fram med stora satsningar på personalen istället för att göra som Moderaterna som mitt under pandemin lät rekordvarsel ligga kvar på våra akutsjukhus, säger Robert Johansson (S) personalpolitisk talesperson i opposition.

Kort om vår finansering:

Vi utgår från den mest aktuella skatteintäktsprognosen som har tagits fram i samarbete med förvaltningen i Region Stockholm. Den prognostiserar över 900 miljoner kr i ökade skatteintäkter. Detta jämfört med högerstyrets som använder sig av en äldre prognos.

Här kan du läsa mer om vår budget:

Kortversion av (S) Budget 2022

Budget 2022  Socialdemokraterna Region Stockholm

Simon Andersson
Pressekreterare
0707376715
simon.andersson-adamsson@sll.se

Prenumerera